Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7.4.2022

Vuoden kolmas hallituksen kokous pidettiin 17.3.2022 Teams yhteydellä. Lyhyen kokouksen aiheena olivat 12-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä jaettavat kunniamerkit ja pinssikoneen hankinta. Tästä kokouksesta ei ole erillistä lyhennelmää.

Hallituksen järjestyksessä neljäs kokous vuonna 2022 oli vuoden ensimmäinen lähikokous ja kokoonnuimme Juvalla Kuninkaankartanossa.

Neljännen kokouksen alun rutiinikohtien jälkeen OAJ:n hallituksen jäsen Petri Lajunen kertoi hallituskuulumisista. Hallitus on viime aikoina kokoontunut pari kertaa viikossa käsittelemään mm. sopimusneuvotteluihin liittyviä asioita. Neuvottelut katkesivat työnantajan kanssa 22.02.2022. Lakkovaroitus, joka koskee kaikkia JUKO:n jäseniä, on annettu maa-nantaina 07.03.2022. Sopimusneuvottelujen tavoitteena on saada useamman vuoden palkkaohjelma, jolla tavoitellaan kunta-alan palkkojen korotuksia yhdessä JHL:n ja JYTY:n kanssa. Maailmanpoliittinen tilanne (Venäjän hyökkäys Ukrainaan) on aiheuttanut pohdintaa myös järjestössä.

OAJ:n vaikuttamistyön tavoitteita:

 • Oppivelvollisuusuudistuksen vieminen loppuun saakka. Kuntien tulee saatava riittävät korvaukset oppivelvollisuuden pidentymisestä aiheutuneista kustannuksista.
 • Ammatillisen koulutuksen määräaikainen lisärahoitus tulisi saada pysyväksi.
 • Ammatillisen koulutuksen tukiopetusoikeus ja oikeus osa-aikaisen erityisopetukseen tulisi saada vastaavaksi kuin lukio-opiskelijoillakin.
 • Opettajarekisterin perustaminen.
 • Oppimisvajeen paikkaamiseen tarvittava lisärahoitus.
 • Tutkimus- ja kehitystyöhön rahoituksen lisääminen.
 • Vaka-opettajien koulutusmäärien lisääminen.

Petri Lajunen on pitänyt Etelä-Savon pääluottamusmiehille etänä tiedotustilaisuuden neuvottelutilanteeseen ja lakkoihin liittyen 07.04.2022 klo 15.45. Senaatintorilla oli JUKO:n, JHL:n ja Jyty:n yhteinen ”palkkapäivä”-tilaisuus tiistaina 05.04.2022. Turku, Oulu, Jyväskylä ja Rovaniemi ovat olleet lakossa. Jos lakkojen aikana ilmenee jäsenten keskuudessa ns. lakkorikkuruutta, heidät erotetaan liitosta ainakin joksikin aikaa. Kunnissa on yritetty myös murtaa lakkorintamaa painostamalla työntekijöitä. Näistä tapauksista on tehty poliisille tutkintapyyntöjä.

Kehysriihen 06.04.2022 satoa:

 • Ammatillisen koulutuksen osalta on saatu 50 miljoonaa lisärahoitusta.
 • Perusopetukseen tulee Ukraina-pakolaisten osalta valmistavaan koulutukseen rahoitusta.
 • Suomi toisena kielenä -opetukseen on tulossa lisärahoitusta.
 • Tutkimus- ja kehitysrahaa on tavoitteena nostaa.
 • Opettajien palkkoihin ei ole merkitty lisärahoitusta.
 • OAJ:n tavoitteena on useamman vuoden palkkaohjelma.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi puheenvuorossaan vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi perutusta esimiesten koulutuksesta. Puheenjohtajien ja sihteereiden koulutus toteutettiin 10.03.2022 etäkoulutuksena. Alueasiantuntija nosti esiin myös sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimenpiteet sekä poimintoja niihin liittyvistä some-keskusteluista. Keskusteltiin siitä, miten alueyhdistyksessä tulisi reagoida käynnissä oleviin keskusteluihin ja lakkoihin. Todettiin, että asioita on hyvä nostaa keskusteluun myös tällä alueella.

Talousasioissa todettiin tilinpäätöksen valmistuneen ja toiminnantarkastajien tarkastaneen talouden ja toiminnan. Toimistoasistentin tehtävien hoitamisesta tulevaisuudessa järjestetään palaveri.

Edunvalvontajaoston kokouksen pöytäkirja ja Laajennetun Edunvalvontajaoston palaverin muistio on lähetetty hallituksen jäsenille ja niihin on kirjattu ajankohtaiset asiat.

Koulutusjaoksen kuulumiset kertoi Teija Mustaparta.

Sopivien koulutuspaikkojen löytymisen osalta on haasteita. On tarpeen löytää uusia koulutuspaikkoja aiempien rinnalle. Esiin nostettiin esimerkiksi Satulinna ja S-ryhmän hotellit. JatkoNopen osalta on keskusteltu siitä, että Etelä-Savo ja Keski-Suomi voivat järjestää omat JatkoNope-koulutukset. Etelä-Savon JatkoNopen osalta voidaan tehdä yhteistyötä myös D-alueen kanssa.

Koulutustapahtumia:

 • Puheenjohtajien ja sihteerien etäkoulutuksen ensimmäinen tilaisuus oli 10.03.2022.
 • Nope-koulutus 08.–09.04.2022, Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Keski-Suomi ja Etelä-Savo, OAJ:n järjestämä.
 • Eläkeilta 11.04.2022.
 • Miten luetaan palkkakuittia -koulutus ysiläisille 12.04.2022.

Tiedostustiimin kuulumiset kertoi Mikko Siitonen. Vaaliviestintää ja vaalien nettisivuja on kehitetty ja toteutettu aiemmin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Valtuustovaalien jälkeen tiedotetaan enemmän sopimusneuvotteluihin liittyviä asioita. Osmo Ukkoselta saadaan vieraskynän blogikirjoitus yhdistyksen nettisivuille.

OAJ:n sivuilla on ollut tieto siitä, että valtuustovaalien osalta äänestysprosentti on noussut koko OAJ:n osalta yli 40 %:n. OAJ:n Etelä-Savon nettisivuja pidettiin selkeinä valtuustovaalienkin osalta. Tiedottamista pidettiin tasapuolisena. Ennakkoäänestyksen osalta äänestysprosentti on ollut yli 30 %. Vaalituloksen julkistamisen jälkeen sivuille voidaan tehdä esittelyt valituista. 12-vuotisjuhlista on kirjoitettu nettisivuille juttu ja julkaistu kuvia.

Kevätkokouksen asiakirjat todettiin valmiiksi ja kutsut yhdistyksiin lähtevät nyt liitteineen. 12-vuotisjuhlien todettiin onnistuneen hyvin. Juhliin osallistui 121 henkilöä. Kymenlaakson alueyhdistys viettää 10-vuotisjuhlia 8.4.2022 ja heille myönnettiin OAJ Etelä-Savon standaari, jonka puheenjohtaja luovuttaa.

D-alueen YSI:n kiertävä OAJ:n hallituspaikkasopimus on umpeutunut ja se uusitaan.

Etelä-Savon opetusalan yhteistyökalenteri jaetaan sähköisesti hallituksen jäsenille alueasiantuntijan toimesta. Hallituksen jäsenet voivat tutustua rauhassa sekä tehdä korjauksia ja muutosehdotuksia ennen kuin siitä tehdään esite, joka jaetaan yhdistyksille ja työnantajien edustajille.

Päätettiin että OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys maksaa kokouspalkkiot ja ansionmenetykset esitettyjen ansionmenetystodistuksien mukaan OAJ:n edustajille, jotka osallistuvat erilaisiin Akavan järjestöjen kokouksiin, joista ei muun tahon puolesta makseta korvauksia (esim. Ely-neuvottelukunnat).

Paljon oli jälleen asioita, mutta kokous eteni sujuvasti ja kotimatkalle päästiin hyvillä mielin.

Kiitos kaikille

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

 

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000