Ohita navigaatio

Mitä me teemme

OAJ Etelä-Savo

Alueyhdistyksen 2200 jäsentä työskentelevät pääosin Etelä-Savossa, mutta jäseniä on myös Kymenlaaksossa Xamk:ssa. OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys tekee yhteistyötä kaikkien OAJ:n paikallisyhdistysten ja opettajayhdistysten kanssa. Yhteistyö edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa on erittäin tärkeää.

Hallitus

Ylintä päätäntävaltaa alueyhdistyksessä käyttää hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja ja tekee kokouksissaan yhdistyksen toimintaa ohjaavat päätökset. Hallituksen toimintaa johtaa alueyhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen. Nykyinen kausi kattaa vuodet  2020-2021.

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, Edunvalvonta- ja Koulutusjaoston puheenjohtajat. Kokouksiin kutsutaan myös valtuutetut ja OAJ:n hallituksen jäsen. Alueasiamies toimii työvaliokunnan sihteerinä.

Jaostot ja tiimit

Jaostot ja tiimit ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Jaostoissa ja tiimeissä on edustettuna mahdollisuuksien mukaan kaikki alueen eri opettajaryhmät (VOL, YSI ja OAO).

Hallitus valitsee keskuudestaan jaostojen ja tiimien puheenjohtajat ja jäsenet. Jaostot ja tiimit valmistelevat ja esittelevät hallitukselle omien vastuualueidensa ajankohtaiset teemat. Jaostojen puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä. Jaostoilla on oma budjetti. Jaoston toiminnasta vastaavat jaostojen puheenjohtajat.

Edunvalvontajaoston keskeinen tehtävä on tukea alueen luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tämän mahdollistaa säännöllinen kokoontuminen ja kentän ongelmakohtien kuunteleminen ja vaikuttamistyö.

Koulutusjaoston tehtävä on suunnitella ja toteuttaa yhdessä alueyhdistyksen muiden toimijoiden kanssa erilaisia koulutuksia jäsenille, paikallis- ja opettajayhdistyksille sekä alueyhdistykselle. Koulutustarjonta on monipuolista NOPE- ja KOPE-koulutuksista yksittäisiin teemakoulutuksiin. Koronaepidemian vuoksi yhä suurempi osa koulutuksista järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tiedotustiimin tehtävänä on toteuttaa monikanavaista tiedotusta ja tehdä yhteistyötä puheenjohtajan ja alueasiamiehen kanssa yhdistyksen tiedottamisesta. Tutustu viestinnän vuosikelloon: Tiedotustiimin vuosikello 2021

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi.

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan pääkaupunkiseudun erityispiirteet huomioiden, esimerkiksi alueellisessa vaikuttamistyössä ja keskustelussa näkyy vahvasti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia ja myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten aktiivit, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät.

 

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksenjärjestäjien resursseihin. Tapaamme mm. paikallisia päättäjiä, kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme edustajia. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen.