Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7.4.2021

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen hallituksen vuoden kolmas kokous oli tuttuun tapaan Webex etäyhteydellä.

Kokouksen järjestäytymisen ja alkurutiinien jälkeen kuulimme OAJ:n valtuuston ja hallituksen kuulumisia. Valtuusto on pohtinut järjestöuudistusta käyttäen How Space -ympäristöä. Myös alkanut opettajuuden arvostuskampanja on ollut esillä. Valtuuston kevätkokous on toukokuun alussa. Hallituksessa on keskusteltu mahdollisuudesta alentaa jäsenmaksua. Tämä on yksi syy tarkastella aluetoiminnan rakennetta ja byrokratiaa halutaan keventää. Lisäksi todettiin OAJ:n taloudellisen tilanteen olevan hyvän ja lakkokassa on kunnossa. Lisäksi kuultiin tiivistelmä hallituksen päätöksistä.

Alueasiantuntija kertoi työnantajille 24.3.2021 jätetyistä paikallisneuvottelupyynnöistä. Tavoitteena on, että koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista johtuneista lisätöistä ja työn kuormittavuudesta saataisiin korvauksia. Alueasiantuntija on aloittanut myös selvitystyön työturvallisuudesta huolehtimisesta korona-pandemianaikana.

Alueyhdistyksen talouden todettiin olevan hyvällä malilla. Toiminnan tarkastus vuodelta 2020 on tehty ja nyt kaikki asiakirjat kevätkokoukseen ovat valmiina ja hallitus hyväksyi ne esiteltäviksi kevätkokoukselle 28.4.2021.

Edunvalvontajaoksen kuulumisissa saimme kuulla maaliskuulla järjestettyjen tilaisuuksien kuulumisia. Eri tilaisuuksissa käsiteltiin mm. luottamusmiesasioita ja jätettyjä paikallisneuvottelupyyntöjä, ammatillisen koulutuksen omia kysymyksiä ja laajennettua oppivelvollisuutta. Kaksivuotisen alku- ja esiopetuksen kokeiluun tilaisuus siirtyy myöhemmäksi, jotta asioista tiedetään enemmän.

Koulutusjaoksen puheenvuorossa esiteltiin jo järjestettyjä etäkoulutustilaisuuksia ja kuultiin syksyn suunnitelmista.

Tiedotustiimin puheenvuorossa muistutettiin kuntavaaliehdokkaina olevien jäsenten mahdollisuudesta kirjoittaa blogi yhdistyksen nettisivuille. Myös alueyhdistytoimijat kirjoittavat blogeja sivuille.

Kokouksen loppupuolella nousivat hankkeet esille. Opettajuuden arvostushanke käynnistyi maaliskuun lopulla ja näkyy laajasti valtakunnallisesti eri tiedotusvälineissä. Alueellisesti hanke on esillä erityisesti Facebookissa ja verkkosivuilla. Arvostushanke jatkuu vuodelle 2022. Toinen meneillään oleva valtakunnallinen hanke on esimiesten edunvalvonnan kehittämishanke. Korona on osin tapahtumajärjestelyihin vaikuttanut, mutta myös toimintaa on ollut ja hanke jatkuu vielä tämä vuoden ajan. Kohderyhmänä ovat kaikki alueemme esimiehet (mm. Vaka, YSI, ammatillinen, AMK).

Kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Kuntavaalityön painopiste on paikallisyhdistyksillä. Alueyhdistys on paikallisyhdistysten tukena tuottamalla mm. materiaalia yhdistyksille ja tarjoamalla tukea mainontaan. OAJ:n vaalikoneen avautumista on siirretty myöhäisemmäksi kunnallisvaalien siirryttyä.

OAJ:n työhyvinvointirahaston ensimmäinen haku on menossa. Alueyhdistys tekee hakemuksen ja hakemusta valmistelemaan on nimetty erillinen työryhmä.

Muissa asioissa esiin nousi Nope koulutus. Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueelle etsitään Nope-kouluttajaa. Ilmoitus on ollut Opettaja-lehdessä ja kaikki voivat houkutella sopi-via henkilöitä hakemaan tehtävää. Vapaamuotoiset hakemukset tehtävään tuleejättää19.04.2021 mennessä.

Jälleen meni hieman reilut kaksi tuntia tärkeiden asioiden käsittelyyn. Etäkokouksen etuja oli, että kokouksen päätyttyä ei aikaa enää kotimatkaan mennyt. Kiitokset osallistujille.

 

Tiivistelmän kokosi

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000