Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 28.8.2023

Hallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa Teams yhteydellä. 22 kutsutusta paikalla oli 20 kokousedustajaa. Alun vakiokohtien jälkeen olivat valtuusto- ja toimikuntakuulumiset. Valtuuston asioita ei vielä ole esittelyssä. Miika nosti esille ajankohtaisen aiheen väkikadosta alueilla ja sen tuoman huolen mm. omalle alueelle.

Kuultiin Mikko Siitosen Kopon kokouksen keskeiset asiat, tarkemmin voitte lukea hallituksen jäsenille lähetetystä tiivistelmästä.

Alueasiantuntijan puheenvuorossa Merja kertoi lukuvuoden avaustilaisuudesta. Myös kevään siemenkorttikampanja on päättynyt ja kasvatushaasteen palkinnot toimitettu voittajille. Alueellisen yhteistyön merkeissä puheenjohtaja ja alueasiantuntija järjestävät 29.9.2023 AVI:n edustajien kanssa lounastilaisuuteen. Kesäkuun alun kansanedustajatapaaminen oli myös onnistunut, ja tästä on tarkoitus vakiintunut käytäntö.  Joku Roti -kampanja alueella käynnistyy.

Taloudenhoitajan katsauksessa Nina kertoi, että on pyytänyt OAJ:n talousosastolta talouden lukuja tulevalle vuodelle. Näitä ei välttämättä saada ennen vuoden 2024 talousarvioin laadintaa ja siksi suunnitelma joudutaan tekemään kuluvan vuoden luvuilla ja valistuneella arviolla. Jaostojen puheenjohtajien kanssa pidetään palaveri talousarvioista.

Edunvalvontajaoston kuulumiset kertoi Piia. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen oli 24.10.2023 Juvalla. Paikalla oli 16 henkilöä ja tilaisuus oli onnistunut.

Opettajana väkivaltatilanteissa järjestetään 16.11.2023 Teams-yhteydellä, luennoit-sijana Toni Reinikainen. Edunvalvontajaosto jatkaa vuoden 2024 suunnittelua seuraavassa kokouksessaan.

Teija kertoi koulutusjaoston terveiset. Jatko-Nope on 13.-14.10.2023. OAJ 50-v konserttiin liput saaneille on vahvistuskirjeet lähteneet. Marraskuun yhteysopettajakoulutuksen suunnittelu Tallinnassa jatkuu. Vuoden 2024 suunnittelu on aloitettu.

Tiedotusjaosto ei ole vielä syksyllä kokoontunut, kertoi Mikko.

Mari Surkka valittiin yhdistyksen sihteeriksi 1.9.2023 alkaen. Puheenjohtaja pitää sihteerin kanssa palaverin käytännön asiasta ja tehtävänkuvasta.

Puheenjohtaja ja alueasiantuntija ovat hallituksen edellisen kokouksen perusteella neuvotelleet sähköinen Plandisk kalenterin käyttöönotosta. Kalenteri linkitetään mm. yhdistyksen verkkosivuille. Hallitus hyväksyi hankinnan.

Työvaliokunta tarkasteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa. Tavoitteet ovat toteutumassa melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Kyselyjä emme ole vielä jäsenyhdistyksiin toteuttaneet, niiden toteuttamista vielä harkitaan. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman valmistelu aloitetaan jaostoissa, työvaliokunta koordinoi valmistelua.

OAJ 50 -vuotta juhlakauden yksi teema on jäsenhankintakampanja ja jäsenetukampanja. Muistutetaan jäseniä erityisesti elo-syyskuussa uusien opettajien suuntaan aktiivisesta markkinoinnista.

Keskustellaan MOP-päivän huomioimisesta yhdistyksen toiminnassa. MOP-päivää tuodaan esille pääasiassa somekanavissa ja mahdollisesti yleisöosastokirjoituksella. Yhdistyksille suositellaan ilmaismateriaalien tilaamista OAJ:n kaupasta.

Syksyn kokousaikataulu sovittiin hallituksen ja työvaliokunnan osalta. Alueyhdistyksen syyskokous on 30.11.2023 Savonlinnassa Seurahuoneella.

Muissa asioissa esille nousi Mikko Siitosen paikan täyttäminen Kopo-toimikunnassa. Alueyhdistys esittää OAJ:n hallitukselle Miika Lahtea tai Arja Karttusta jäseneksi Kopoon.

Näin saatiin syksy liikkeelle. Kiitos kaikille osallistujille.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000