Ohita navigaatio
puheenjohtajan nuija

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 24.2.2022

Vuoden 2022 toinen alueyhdistyksen kokous pidettiin etäkokouksena ensimmäisen tavoin. Teams-yhteydellä saimme hyvän edustuksen hallituksen sekä varsinaisista ja varajäsenistä tekemään päätöksiä.

Alun vakiokohtien jälkeen kuulimme hallituskuulumisia Petri Lajuselta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt ja OAJ on päättänyt tukea yhdessä kansainvälisen opettajajärjestöjen yhteisön kanssa Ukrainaa. Sopimusneuvottelut ovat käynnissä. Hallitus kokoustaa ahkerasti sopimusneuvotteluihin ja työtaisteluvalmiuteen liittyen. OAJ:n työolobarometrin mukaan koronan aiheuttama lisätyö on kuormittanut monen muun asian lisäksi etenkin lukion opettajia.

Maarit Eronen-Raivio totesi, että OAJ:n valtuuston ajankohtainen asia on lähestyvät valtuustovaalit.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpään puheenvuorossa käytiin vielä läpi Liisa Keltikangas-Järvisen luennon herättämää monipuolista keskustelua. Palaute luennosta oli valtaosin hyvin positiivista. 18.–19.03.2022 suunniteltuun Esimies/esihenkilökoulutukseen oli ilmoittautunut niin vähän henkilöitä, että tilaisuus joudutaan perumaan.

Talousasioissa käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2021 ja hyväskyttiin se esitettäväksi kevätkokoukselle. Kirjanpitotoimiston kanssa on keskusteltu tilinpäätöksen muodosta jatkossa. Nykyinen kirjanpidon muoto on mutkikas ja monikerroksinen ja on aiheellista käydä läpi sitä, miten sitä voidaan yksinkertaistaa jatkossa.

Edunvalvontajaoksen tilanne. Edunvalvontajaosto on kokoontunut ja Edunvalvontajaoston viimeisimpään pöytäkirjaan on kirjattu ensimmäisessä kokouksessa käsitellyt asiat. Uusi Edunvalvontajaoston kevennetty rakenne vaikuttaa toimivalta. Pääluottamusmiesten tapaaminen (Teams) oli 17.2.2022. Suurin osa pääluottamusmiehistä osallistui tilaisuuteen.

Teija Mustaparta esitteli koulutustiimin tilannetta. Koulutusjaoston on kokoontunut 02.02.2022 etäkokouksena. Aiheina toimintakertomus ja tämän vuoden toiminnan suunnittelu. Järjestetään kolmas hyvinvointikoulutus syksyllä 2022. Puheenjohtajain ja sihteerien koulutus on 13.3.2022. Nope-koulutus on 08.–09.04.2022 Jyväskylässä. Jatko Nope koulutuksia myös suunnitellaan. Eläkeilta on 11.4.2022. Palkkakuittikoulutus (ysi) pidetään 12.04.2022.

Mikko Siitonen esitteli Tiedotustiimin tilanteen. Tiedotustiimi on kokoontunut ja tarkastellut Tiedotustiimin vuosikelloa ja tehtäväjakoa. Alueyhdistyksen sivuille tulee OAJ:n valtuustovaaleille omat nettisivut. Maaliskuun vieraskynä blogitekstin verkkosivuille kirjoittaa Osmo Ukkonen. Lisäksi valtuustovaaliehdokkaiden blogikirjoituksia julkaistaan alueyhdistyksen sivuilla. Valtuustovaaliehdokkaat voivat tehdä myös esittelyvideoita, joita julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla

12-vuotisjuhlatyöryhmän kuulumisissa saimme tietoa juhlajärjestelyjen etenemisestä. Juhla pidetään 2.4.2022 Olavinlinnassa. Illalliskortin hinta jäsenille on 20 €. Kutsuja ollaan lähettämässä kutsuvieraille ja jäsenten ilmoittautuminen aukeaa 12.3.2022. Valokuvia toiminnasta vuosien varrelta voi toimittaa Esa Tuupaselle.

Yhdistyksen vuoden 2021 toimintakertomus esiteltiin ja hyväskyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

Syksyllä aktiiveille toteutetun alueyhdistyskyselyn tulokset käytiin läpi. Vertailu edellisvuoteen osoitti tuloksissa parannusta edellisvuoteen. Työ jatkuu ja kehitettävääkin toiminnassa riittää jatkossakin.

Valtuustovaalien tilanne käytiin läpi vielä omassa kohdassaan. Alueelta on saatu runsaasti ehdokkaita eri opettajaryhmistä – Hienoa. Äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi OAJ arpoo 5 kpl sähköpyöriä. Myös OAJ:n Etelä-Savon jäsenyhdistyksillä on erilaisia kampanjoita. D-alueen valtuutettujen (uudet ja vanhat) sekä puheenjohtajat ja alueasiantuntijat koontuvat perjantaina 06.05.2022.

Arvostushanke etenee. Tulossa on näkyvyyttä sekä tv:ssä (MTV) että lehdistössä (mm. Itä- ja Länsi-Savo). Kampanjaan liittyen OAJ:n uusimmassa jäsenkirjeessä on kehotettu kaikki allekirjoittamaan Tehdään tulevaisuuksia -kampanjaan valmistellun yhteisen kirjeen Suomelle.

Akava ry esittää, että Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan (TY-neuvottelukunta) nimetään Akavan edustajana jäseneksi Jorma Flinkman (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) ja varajäseneksi Merja Kankaanpää (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ).

OAJ:n Työhyvinvointirahaston haku on menossa ja päättyy 11.3.2022. Alueyhdisty tekee hakemuksen, joka pohjautuu vuoden 2021 hakemukseen. Varoja haetaan työhyvinvointiin liittyvän vuosikalenterin toteutukseen yhdessä työnantajien ja paikallisyhdistysten kanssa. Vuoden 2021 haun kokemusten perusteella menestyivät hyvin hakemukset, joissa oli vahva yhteistyö paikallisyhdistyksen ja työnantajan välillä. Puheenjohtaja ja alueasintuntija laativat hakemuksen.

Aluetoimijoiden neuvottelupäivät olivat 14.-15.2.2022. Esille nousi seuraavia aiheita. Kansanedustajien kanssa tehtävä yhteistyö, medianäkyvyys (lehtikirjoittelu ym.), opettajarekisteri, opettaja- ja sijaispula, Kehysriihi – koulutuksen rahoitus, tukipalvelut, soteuudistus, eduskuntavaalit 2023, Nope-koulutukset ja alueyhdistyksen rahoitus.

Kokouksen lopussa tehtiin päätös Maarit Eronen-Raivion muistamisesta.

Paljon oli taas asioita. Tehokkaan työskentelyn ansiosta saimme asiat käsiteltyä kahdessa tunnissa. Kiitos osallistujille.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000