Ohita navigaatio

Kansanedustajien tervehdyksiä MOP päivänä

Etelä-Savon alueen kansanedustajat Heli järvinen (vihr.) ja Antti Häkkänen (kok.) ovat lähettäneet tervehdyksensä opettajille Maailman opettajien päivänä.

Heli Järvisen videotervehdys

 

Antti Häkkäsen videotervehdys

Antin tervehdys opettajille

Opettajille kiitos

Opettajien merkitys on suurta – ei vain lapsille ja nuorille – vaan koko yhteiskunnallemme. Tätä tosiasiaa ei voi liikaa korostaa. Kuten varmasti kaikki olemme yhtä mieltä, koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Tiedämme kuitenkin, että esimerkiksi peruskoulun arki on muuttunut vuosikymmenten saatossa, eikä välttämättä aina vain helpompaan suuntaan.

Muuttuvassa maailmassa lasten ja nuorten haasteet ovat aiempaa monisyisempiä. Korona-aika on pahentanut tilannetta entisestään. Ydinkysymyksiä on, ehditäänkö lasten ja nuorten ongelmiin puuttua ajoissa? Ovatko päättäjät kohdentaneet niukat resurssit viisaasti? Onko opettajalla aidosti aikaa käyttää ammattitaitoaan, vai uupuuko esimerkiksi liiallisen byrokratian alle? Näiden kysymysten äärellä on tärkeä antaa palautetta – ja päättäjien pitää kuunnella juuri teitä.

Työnne hedelmät ja kiitos näkyy konkreettisesti varmasti parhaiten siinä, kun jo syrjäytymisen tiellä oleva nuori saakin otteen elämästään. Kun vaikeuksien yli selvinnyt lapsi löytääkin oman paikkansa ryhmässä. Kun pienet kädet halaavat ja katse kertoo, että sinä olet yksi tärkeimmistä aikuisista, jotka auttavat kasvamaan. Te olette auttaneet ja autatte meitä kaikkia löytämään omat vahvuutemme ja omat polkumme.

Se tärkeä työ, hyvät opettajat ja pedagogiikan ammattilaiset, mitä teette, lähtien varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja elinikäisen oppimiseen – en tiedä pystyykö kukaan aidosti kuvailemaan, kuinka kiitollisia työstä ollaan. Aivan kaikkien – lasten ja nuorten, perheiden, kuntapäättäjien ja meidän Arkadianmäellä istuvien – pitäisi osata korostaa sanaa kiitos.

Pelkkä kiitos ei kuitenkaan riitä. Koulutuspolitiikassa on onnistuttu silloin, kun sekä oppilaat, opiskelijat että opettajat ja heidän työtään tukevat ammattilaiset voivat hyvin. Kun töihin ja kouluun on mukava mennä, ja että työstä palautuminen onnistuu.

Suomi tunnetaan erinomaisista kouluista ja parhaimmista opettajista. Te olette joka päivä rakentamassa toivoa ja aiempaa vahvempaa Suomea, jonka yhtenä kulmakivenä on sivistys.

Näillä sanoin haluan teitä kiittää – ja toivottaa hyvää maailman opettajien päivää.

Antti Häkkänen
Kansanedustaja
Kokoomuksen varapuheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000