Ohita navigaatio

Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön 

Esedulla on panostettu viime vuosina työntekijöiden työhyvinvointiin hankkeiden kautta. Vuonna 2018 Esedulle myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Ohessa esitellään lyhyesti uutta työhyvinvointihanketta.

Esedulla oli aikaisemmin hanke, jonka kautta kehitettiin toimintamalli työuupumuksen ennalta ehkäisyyn. Tätä mallia on lähdetty kehittämään Esedulla uudella hankkeella, joka kohdistuu tiimeihin ja sitä kautta yksilöön. Hankkeen kautta selvitetään tiimien itseohjautuvuutta ja luodaan malli, joka mahdollistaa itseohjautuvuuteen siirtymisestä osana oppilaitoksen johtamista ja itseohjautuvaa opettamista. 

Tämän mallin tavoitteena on edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa. Hankkeen aikana johto, päälliköt ja henkilöstö rakentavat ja testaavat itseohjautuvuuden mallia työpajoissa. 

Tässä hankkeessa mallinnettavat johtajuuden kehittämisen uudistukset sekä henkilöstön työn organisoinnissa ja suunnittelussa tavoiteltavat muutokset ovat pohjana hankkeen jälkeen edelleen jatkuvalla organisaation sisäiselle kehittämistyölle. Hankkeen kautta testattuja hyviä käytäntöjä jää elämään oppilaitoksen arkeen ja niitä jalostetaan edelleen. Oppilaitosten välistä yhteistyötä työssä jaksamisen, työhyvinvoinnin edistämisen ja työn organisoinnin hyvien käytäntöjen jakamiseksi on tarkoitus jatkaa myös hankkeen jälkeen. 

 

Pasi Venäläinen

Kirjoittaja on opettaja (metsäopetus), työsuojeluvaltuutettu, Oaj:n luottamusmies ja varapääluottamusmies.

Tapahtumat

Tapahtuma | 14.10.2023

OAJ 50 vuotta ja Kaija Koo

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000