Ohita navigaatio

MOP päivä 5.10.2023 - Arvostetaan opettajan työtä

Arvostetaan opettajan työtä

Arvostetaanko sinun työtäsi? Toivon että voit vastata kyllä tuohon kysymykseen. Myös opettajille on tuo sama kysymys esitetty ja vain joka kymmenes opettaja on täysin sitä mieltä, että hänen ammattitaitoaan ja työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Tämä selvisi OAJ:n tekemässä kyselyssä.

Opettajia tarvitaan. Koulutus on keskinen keino, jolla myös alueellisesta elinvoimasta pidetään huolta. Koulutustaso, väestökehitys, huoltosuhde, syntyvyys ja moni muu mittari kertoo karua kieltä Etelä-Savon kuntien ja koko maakunnan nykytilasta. Huolestuttavaa on myös se, että myös opettajista on maakunnassamme pulaa. Varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen opettajapula on monesti nostettu esille ja syystäkin, mutta pulaa on monista muistakin opettajista kouluissa ja oppilaitoksissa.

Mistä ratkaisuja? Osa koulutuksenjärjestäjistä on tehnyt toimenpiteitä oman vetovoimansa parantamiseksi sekä opettajien ja muiden työntekijöiden arvostamiseksi. Opettajat palkataan koko vuodeksi. Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen panostetaan. Työntekijöitä kuunnellaan ja heitä otetaan aidosti mukaan päätöksentekoon. Vetovoiman lisäksi huolehditaan pitovoimasta eli pidetään kiinni hyvistä työntekijöistä. Heistä moni on lähivuosina eläköitymässä ja tilalle tarvitaan uusia hyviä työntekijöitä. Silloin mitataan taas työnantajan vetovoimaisuutta.

Tulevan vuoden talouden suunnittelu on loppusuoralla kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien taholla. Arvostetaanko koulutusta ja opettajia näissä talousarvoissa? Tiedämme, että niukkuutta monin paikoin valitettavasti jaetaan. Koulutukseen mahdollisesti kohdistuvat leikkaukset osuvat kuitenkin lapsiin, nuoriin ja omaa osaamistaan kohottaviin aikuisiin. Niihin tulevaisuuden työntekijöihin, joita kipeästi täällä tarvitsemme.

Lokakuun alussa 5.10. vietetään myös kansainvälistä maailman opettajien päivää. Se osaltaan muistuttaa meitä opettajien merkityksestä. Arvostetaan siis opettajien ja kaikkien muidenkin työntekijöiden tekemää työtä.

Jorma Flinkman
Puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000