Ohita navigaatio

Länsi-Savo 30.3.2023 Televaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Mielipidekirjoitus Länsi-Savo 30.3.2023

Televaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuuden suomessa on hyvä asua. Onko tuo lause vain toiveunta? Onhan maailma muutamassa vuodessa muuttunut epävakaammaksi kuin vuosikymmeniin. Pandemia yllätti meidät ja koko maailman. Nyt vastoin kaikkia odotuksia sota on tullut nyt myös Eurooppaan. Eikä korko- ja inflaatioprosenttien pitänyt nousta ainakaan nykyisiin lukemiin.  Taloudelliset ongelmat koskevatkin valtioita, kuntia ja tietenkin myös yksittäisiä ihmisiä. Tulevaisuutemme on täynnä monenlaista epävarmuutta.

Kestävä pohja on rakentamisen ja tulevaisuuden suunnittelun perusedellytys. Suomessa on haasteista huolimatta pohja monin osin kunnossa. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto kaikilla, toimiva demokratia ja monta muuta ominaisuutta, joista voimme olla ylpeitä. Monissa kansainvälisissä vertailuissa olemme pärjänneen hienosti. Olemmepa jopa maailman onnellisin kansa, vaikka aina ei arjessa siltä tuntuisikaan.

Suomi on jatkossakin hyvä maa asua, opiskella ja tehdä työtä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii kuitenkin työtä meiltä kansalaisilta ja erityisesti yhteiskunnan eri päättäjiltä. Nyt olemme valitsemassa päättäjiä eduskuntaan. He kaikki haluavat ja lupaavat pitää huolta suomesta. Jokainen omien ja edustamiensa puolueiden näkökulmien ohjaamina. Me äänestäjät olemmekin tärkeiden valintojen edessä ääntämme käyttäessämme.

Tehdään nyt oikeita valintoja. Valitaan eduskuntaan sellaisia kansanedustajia, joilla on selkeä käsitys nykytilasta ja ymmärrys siitä millainen tulevaisuuden suomen tulisi olla. Tarvitaan hyviä päätöksiä seuraavalle hallituskaudelle, mutta myös pidemmälle tulevaisuuteen.

Koulutuksella ja osaamisella suomi rakennetaan. Näin on ollut menneinä vuosikymmeninä ja niin on jatkossakin. Toimiva koulujärjestelmä varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluihin takaa ne osaajat, jotka suomi tarvitsee nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Työelämä tarvitsee uudet innovaatioiden kehittäjät ja huippuosaajat. Näitä osaajia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla portailla ja eri ammattialoilla. Nyt on pidettävä huolta, että koulutuksen resurssit ovat riittävät. Riittävillä ja oikein kohdennetuilla koulutus resursseilla tuotto yhteiskunnalle on moninkertainen panostukseen nähden ja myös tulevaisuuden suomessa on hyvä asua.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000