Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksista 19.1.2023 ja 9.3.2023

Tällä kertaa tiivistelmässä on mukana kahden ensimmäisen kokouksen asiat.

Hallitus 19.1.2023

Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Kannashovissa Juvalla. Hallituksessa vaihtui kaksi jäsentä ja oli mukava kokoontua samaan tilaan tutustumaan ja aloittelemaan uutta toimintavuotta.

Kokouksen järjestäytymisen ja alun vakiokohtien jälkeen saimme kuulumisia OAJ:n valtuutetuiltamme Miikalta ja Petriltä sekä Kopon terveiset Mikolta. Miika kertoi OAJ:n valtuuston etätapaamisesta, jonka aiheena on ollut yleissivistävän koulutuksen järjestelyeriin liittyvät ohjeistukset. Petri kertoi, että OAJ:n sopimuksien osalta tavoitteita paljon ja vain osa niistä voi mennä sopimusneuvotteluissa läpi. On keskusteltu siitä, että minkä verran sopimusrahoja kannattaa käyttää kesäloman palkkoihin, kun useassa kunnassa kunta vapaaehtoisesti jo maksaa kesän palkan. Paikallisiin neuvotteluihin kuluu monilla paikkakunnilla aikaa runsaasti. Mikko Siitonen kertoi Koulutuspoliittisen toimikunnan kokoontuneen. OAJ:n vaaliviestinnässä on kuukausittaiset painotukset ja tammikuun painotuksena on vapaa sivistystyö ja yliopisto. 16.2.2023 alkaa ”Luokan edessä” -tv-ohjelma, jossa lapset esittävät kysymyksiä puolueiden puheenjohtajille.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi 18.1.2023 järjestetystä puheenjohtaja Katarina Murron vierailusta ja illan vaalitilaisuudesta. Ohjelma ja illan vaalipaneelitilaisuus ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta. Järjestelyihin on kulunut paljon aikaa erityisesti alueasintuntijalta. Alueasiantuntija totesi myös, että toimistoassistentin jättäessä tehtävänsä työmääriä on hyvä seurata. Lisäksi toimintaa suunniteltaessa on hyvä miettiä, että mikä on alueyhdistyksen tavoitteiden kannalta oleellista ja tärkeää toimintaa ja kenen vastuulle eri tehtävät kuuluvat.

Taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekka toi terveiset talousasioita. Taloudenhoitaja on lähettänyt yhdistyksen laskutusosoitteen hallituksen jäsenille. Yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon hoitaa Azets Insight Oy yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa. Palkkahallinnon osalta on vielä keskeneräisiä asioita ja niitä selvitetään. Hallitukselle järjestetään koulutus mm. kilometrikorvausten sähköisestä kirjaamisesta.

Edunvalvontajaos ei vielä ollut kokoontunut.

Koulutusjaoksen terveiset kertoi Teija Mustaparta. Kruunupuiston hyvinvointikoulutuksen 03.-04.2.2023 ilmoittautuminen on päättynyt koulutuksen paikkojen täytyttyä. 18.1.2023 hybriditilaisuudessa on ollut runsaasti osallistujia. Maaliskuussa on tulossa Haastavan huoltajan kohtaaminen -koulutus 16.03.2023.

Tiedotusjaoston terveisissä Mikko Siitonen kertoi kirjoittavansa ja kokoavansa jutun yhdistyksen nettisivuille 18.1.2023 järjestettyjen tilaisuuksien kuvamateriaaleista.

Toiminta- ja taloussääntöä (TTS) on käsitelty jo vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa. TTS ohjaakin yhdistyksen käytäntöjä monin tavoin ja sen päivitykseen on ollut tarve. Hallitus hyväksyi TTS:n vuosille 2023–2024. Muutoksia tuli mm. varapuheenjohtajiston rakenteeseen, sihteerin uuteen tehtävään sekä edunvalvonta- ja koulutusjaoston tiivistettyyn kokoonpanoon liittyen.

Ensimmäisen kokouksen keskeisiä asioita ovat eri henkilövalinnat. Seuraavassa keskeisimmät henkilövalinnat. Puheenjohtajana toimii Jorma Flinkman (valittu syykokouksessa). 1. varapuheenjohtaja ja koulutusjaoston pj Teija Mustaparta. 2. Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekka. Kolmatta varapuheenjohtajaa ei kokousvalinnut. Tehtävä kuuluu edunvalvontajaoston puheenjohtajalle. Edunvalvontajaosto valitsi myöhemmin omassa kokouksessaan puheenjohtajaksi Piia Hartikaisen, joka toimii myös kolmantena varapuheenjohtajana. Tiedotusjaoston puheenjohtajana ja tiedottajana jatkaa Mikko Siitonen. uuteen sihteerin tehtävään ei henkilöä vielä löytynyt ja tehtävä jaetaan ainakin kevätkaudeksi Teijan ja Ninan kesken.

Työvaliokunnan (TVK) muodostavat puheenjohtajat (4 hlö) sekä alueasiantuntija, taloudenhoitaja ja tiedottaja. Myös valtuutetut kutsutaan TVK: kokouksiin.

Jaostojen kokoonpanot ovat vuonna 2023 seuraavat.

Edunvalvontajaosto:

  • Puheenjohtaja: Piia Hartikainen
  • Sihteeri: Edunvalvontajaosto päättä sihteerin tehtävien hoitamisesta.
  • Jäsenet: Niko Peltonen, Nina Jussi-Pekka, Sirpa Laukkanen, Tuija Poutiainen, alueasiantuntija ja tarvittaessa alueyhdistyksen puheenjohtaja

Koulutusjaosto:

  • Puheenjohtaja Teija Mustaparta
  • Sihteeri: Koulutusjaosto päättää sihteerin tehtävien hoitamisesta
  • Jäsenet: Riikka Onnukka, Arja Karttunen, Sanna Korhonen

Tiedotusjaosto:

  • Puheenjohtaja/tiedottaja: Mikko Siitonen
  • Sihteeri: Valitaan kokouskohtaisesti
  • Jäsenet: Alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiantuntija, jaostojen puheenjohtajat

Henkilövalintojen jälkeen käsiteltiin kokous- ja luentopalkkiot ja muut korvaukset vuodelle 2023 sekä maksuaikataulu. Myös tilinkäyttöoikeudet ja eri järjestelmien ja verkkopalveluiden käyttöoikeudet vuodelle 2023 käytiin läpi ja hyväksyttiin. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista joku heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun henkilön kanssa.

Kokouksen jo kääntyessä kohti loppuaan oli listalla vielä useita tärkeitä kohtia. Päätettiin hankkia kannettava tietokone sekä tiedottajalle että taloudenhoitajalle. Tarve laitteille on ilmeinen. Kevään eduskuntavaalityö jatkuu mm. Educa messujen yhteydessä ja lehtikirjoittelun kautta. Myös ehdokkaiden kontaktointi on tärkeää.

OAJ:tä oli tullut kysely alueyhdistyksen kannasta aluetoiminnan verkostomaiseen rakenteeseen siirtymiseen. Asiaa on käsitelty vuonna 2021, jolloin asiaan suhtauduttiin varauksella, eikä sitä pidetty sen hetkisen tiedon perusteella ensisijaisena vaihtoehtona. Asiasta käytiin hallituksessa keskustelu. Uutta tietoa asiasta ei ole tullut ja OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen hallitus kanta on, että amme ole kiinnostunut siirtymään verkostomaiseen aluetoimintamalliin.

Lopuksi käsiteltiin vielä kokousaikataulua ja vuosikalenteri. Pitkä kokous saatiin alle kolmessa tunnissa pakettiin. Kiitos osallistujille.

 

Hallitus 9.3.2023

Hallituksen toinen kokous oli Teams etäyhteydellä ja pituudeltaan ensimmäistä lyhyempi. Alun vakiokohtien jälkeen käsittelimme vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa tappiota hieman yli -17 000 euroa. Syynä tappiolliseen tulokseen todettiin vähentyneet tuotot, mikä johtuu mm. pienentyneestä jäsenmäärästä sekä 12-vuotisjuhlien kulut. Juhlia ei oltu erikseen budjetoitu. Tappio katetaan aiempine vuosien ylijäämillä. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja se siirtyy tilintarkastajien käsittelyyn.

Toimintakertomuksen työstäminen on myös menossa työvaliokunnan toimesta ja sitä käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa 27.3.2023.

Kokouksen toinen keskeinen päätös koski alueasiantuntijan tehtävän hakua. Alueasintuntijan tehtävä seuraa luottamusmiesten toimikausia ja päättyy 31.7.2023. Alueasintuntijahaku toimikaudelle 1.8.2023-31.7.2026 käynnistetään. Hakuilmoitus jaetaan jäsenistölle ja sitä jaetaan myös sähköisten kanavien kautta. Haku päättyy 7.4.2023. Osa hakijoista haastatellaan.

Kokouksen jälkeen hallituksen jäsenillä järjestettiin koulutus matkalaskun tekemiseen Netvisor ohjelmalla.

Kokouksiin liittyvistä yksityiskohdista lisätietoa antaa puheenjohtaja.

 

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Tapahtuma | 14.10.2023

OAJ 50 vuotta ja Kaija Koo

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000