Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7.12.2023

Hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa Kuninkaankartanolle Juvalla. Tämä oli ensimmäinen lähitapaaminen syyskaudella ja olikin mukava tavata hallitusjäsenet kerran lähitapaamisessa. Alun perusasioiden läpikäynnin jälkeen pääsimme uusien asioiden ääreen.

Petri Lajunen kertoi, että OAJ:n syysvaltuuston kokous oli rauhallinen. Ponsia jätettiin paljon, mutta yhdestäkään ei äänestetty. Puheenjohtaja Katariina Murto piti linjapuheensa, jonka mukaan esim. järjestön kulurakenteelle on tehtävä jotain, kun jäsenmaksua on pudotettu.  Linjapuheen mukaan toiminnan laajuus ja toimijoiden puute ovat asioita, joihin pitää reagoida. Keväällä D-alueen YSI:n edustaja vaihtuu D-alueen yhteisen hallitussopimuksen mukaisesti. OAJ Etelä-Savolle tulee varapaikka valtuustoon ja varsinainen edustaja tulee Kymenlaaksosta. Valtuuston kokouksen yhteydessä järjestetty mielenosoitus oli onnistunut. Joku Roti –kampanja oli valtuustossa esillä myös ja siihen liittyviä koulutuksia on tulossa keväällä. Kaikki järjestön vaalit ovat jatkossa sähköisiä. Ehdokkaaksi asettautumista valtuustovaaliin helpotettiin.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi puheenvuorossaan, että tammikuun (18.1.2024) tilaisuuteen liittyen yhdistyksille on lähtenyt viesti ja kysely siitä, että onko yhdistyksillä omia tilaisuuksia. Tulleiden vastauksen mukaan myös pieniä yhdistyksiä on osallistumassa omilla tilaisuuksillaan. Kutsu illallistilaisuuteen lähtee myöhemmin. Tilaisuuden alustajat ja järjestäjät ovat olleet yhteydessä ja aloittaneet sisällön valmistelun.

Taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekka kertoi loppuvuoden maksatusten ja laskutusten tilanteen. Rahaliikenne hoituu yhdessä tilitoimiston kanssa.

Piia Hartikainen kertoi edunvalvontajaoston kuulumiset. Kokouksessa 7.11.2023 suunniteltiin Mikkelissä Esedulla 18.1.24 järjestettävää hyvinvointikoulutusta, jonka yhteydessä paikallisyhdistysten toivotaan järjestävän omia tilaisuuksiaan. Edunvalvontajaosto tukee näitä tilaisuuksia Max. 200 €/ yhdistys. Lisäksi jaosto suunnitteli tulevan vuoden tilaisuuksia. Opettajana väkivaltatilaisuuksissa -koulutukselle suunnitellaan jatkoa.

Koulutusjaoton kuulumiset kertoi Teija Mustaparta. Yhteysopettajakoulutuksesta tähän mennessä saatu palaute on ollut positiivista Kape Aihisen kokkikoulu on suunnitteilla helmikuulle (2.2.2024). Osallistujamäärä koulutukseen on yhteensä 100 henkilöä. Viikolle 45/2024 suunniteltu puhejudokoulutus on tarkoitus järjestää etäkoulutuksena. Koulutusten suunnittelu jatkuu.

Tiedotusjaosto on käsitellyt mm. joulun some –kampanjaa, blogikirjoituksia.

Katarina Murto vierailee Savonlinnassa 21.3. 2024. Savonlinnan paikallisyhdistys on mukana tilaisuuden järjestelyissä. Tilaisuuden aikana järjestetään keskustelutilaisuus, jossa Katariina Murto tapaa paikallisia päättäjiä ja isompien maakunnallisten koulutuksen järjestäjien edustajia. Lisäksi jäsenistölle järjestetään iltatilaisuus Savonlinnassa. Tilaisuuden järjestelyt etenevät.

Alueyhdistyksen vaikuttavuuskyselyn tuloksia käsiteltiin puheenjohtajan johdolla. Vastaajia kyselyssä oli 17. Parannusta eri osa-alueilla aiempiin vuosiin verrattuna näkyy tuloksissa. Tulokset huomioidaan alueyhdistyksen toiminnassa.

Joulukorttirahat ohjataan Hope-järjestön kautta tarvitseville lapsiperheille.

Lopuksi muistettiin hallitustyö vuoden lopussa jättäviä jäseniä Sirpa Laukkanen, Esa Tuupanen, Tuija Poutiainen ja Miika Lahti. Kiitos panoksestanne alueyhdistyksen hallituksessa.

Hyvää joulunaikaa kaikille

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000