Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 31.10.2023

Hallituksen vuoden kuudes kokous pidettiin Teams etäyhteydellä. Talvi teki tuloaan ja oli hyvä, että kokouksen vuoksi ei tarvinnut ajella kokoustamaan.

Alun rutiinien jälkeen pääsimme jälleen sujuvasti asiaan. Aluksi kuulimme OAJ:n valtuusto ja toimikuntakuulumisia. Petri Lajunen kertoi, että valtuustoon on tulossa valtuustovaaleja koskeva sääntömuutos valmisteluun.  Esityksen mukaan vuoden 2026 valtuustovaalissa kaikki jäsenet olisivat suoraan vaalikelpoisia ja asiamiesten tarve poistuisi. Lisäksi vaali olisi kaikilla sähköinen, mikä poistaisi alueellisten vaalilautakuntien tarpeen. Miika Lahti kertoi, että myös vaaliliitoista ja niiden muodostamisesta on käyty keskustelua. OAJ:n valtuuston ylimääräinen etäkokous pidettiin 30.10. Valtuusto antoi hallitukselle valtuudet työtaistelutoimista päättämiseen. Ysin neuvottelupäivät ja syysvaltuusto ovat tulossa.

Alueasiantuntija kertoi suunnitteilla olevasta Joku Roti –kyselyillasta. Tilaisuus järjestetään: 11.1.2024 ja tilaisuuteen saadaan mukaan OAJ:n edustaja. Puheenjohtaja Katariina Murto on esittänyt toiveenaan, että alueyhdistykseemme tuleva kuntakierros järjestetään Savonlinnassa keväällä 2024. Tammikuun 18. päivänä 2024 järjestettävän Hyvinvointi kasvatuksessa ja koulutuksessa –keskustelutilaisuuden yhteyteen paikallisyhdistysten toivotaan järjestävän omia paikallisia tilaisuuksia, joista voidaan osallistua etäyhteydellä itse tilaisuuteen. Tilaisuuden alustajina toimivat AVI:n sekä hyvinvointialue Eloisan edustajat.

Syyskokouksen valmistelu oli esillä useassa kohdassa kokousta. Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2024 talousarvion. Kokous käsitteli myös toimijapalkkiot, jotka pysyivät ennallaan. Myös toimintasuunnitelma vuodelle 2024 käytiin läpi ja hyväksyttiin. Syyskokouksen kutsu käsiteltiin ja todettiin erovuoroiset hallitusjäsenet. Syyskokous on Savonlinnassa Seurahuoneella 30.11.2023 ja yhdistyksille lähetään kutsut ja kokouksen asiakirjat.

Pia Hartikainen kertoi, että edunvalvontajaosto kokoontui 19.9.2023 Kokouksen aikana keskusteltiin tammikuun tilaisuudesta, tulevan vuoden suunnittelusta, koulutusten kohdentamisesta luottamusmiehille sekä tulevan vuoden kustannusten jaosta koulutusjaoston kanssa.  Kuntien talous huolestuttaa.

Koulutusjaosto ei ole kokoontunut edellisen kokouksen jälkeen. JatkoNOPE –koulutuksesta saatu palaute on jaettu hallituksen tiedoksi. Yhteysopettajakoulutukseen 4.-5.11.2023 Tallinnassa on ilmoittautunut Etelä-Savosta 34 osallistujaa.  Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli Kape Aihisen kokkikouluehdotuksen keväälle 2024, hallitus keskusteli aiheesta ja päätti, että alueyhdistysten yhteiseen koulutukseen osallistutaan.

Tiedotusjaosto on käsitellyt mm. joulun some –kampanjaa, blogikirjoituksia sekä tulevan vuoden talousarviota.

Puheenjohtaja ja alueasintuntija kertoivat kuulumisia aluetoimijapäiviltä 9.-11.10.2023. Samassa yhteydessä vierailtiin Eduskunnassa. Eduskuntavierailu 11.10.2023 oli onnistunut. Kuusi kansanedustajaa oli paikalla kuulemassa terveisiämme.

Joulukalenteri toteutetaan somen kautta. Tiedotusjaosto ja työvaliokunta valmistelevat some –kampanjan. Kampanjan palkinnot on hankittu.

Hallitus päätti, että alueyhdistyksen hallitus ei osallistu tulevan vuoden Educa –messuille. Paikallis- ja opettajayhdistykset päättävät omasta osallistumistaan.

Etelä-Savon kauppakamari on avannut opettajille suunnatun apurahahaun. Apurahaa on haettava 31.12.2023 mennessä. Lisätietoja  https://eskauppakamari.fi/yleinen/apurahahaku2024/ . Hausta tiedotetaan jäseniä.

Hallitus käsitteli myös ammattialakohtaisia ajankohtaisia kysymyksiä. VOL:n valtuusto kokoontui lokakuussa: Nina Jussi-Pekka esitteli valtuustossa käsiteltyjä tärkeimpiä kysymyksiä. Mari Järvenmäki kertoi Sivistan pyrkimyksestä tehdä ammattikorkeakouluille oma sopimus ja tämän mahdollisista seurauksista.

D-alueen syysvaltuustoa valmisteleva tilaisuus järjestetään 16.11.2023 Puheenjohtaja ja valtuutetut osallistuvat tilaisuuteen.

Kokouksen lopussa käsiteltiin OAJ Mikkelin paikallisyhdistyksen esitystä ansiomerkin myöntämisestä Juha Karppiselle. Hallitus päätti, että alueyhdistys kannattaa esitystä ja esittää puolestaan, että Juha Karppiselle myönnetään pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin. Onnittelut Juhalle.

Kiitos kaikille osallistujille.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000