Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 3.11.2022

Tällä kertaa hallitus kokoontui livenä Juvalla. Alun vakiokohtien jälkeen kuulimme OAJ:n hallitus, valtuusto ja toimikunta kuulumisia. Hallituskuulumisia ei ollut, mutta D-alueen hallitusjäsen Anu Pohjamo kertoo syksyn kuulumisia Teams tapaamisessa 15.12.2022. Valtuustokuulumisia ei ollut ja syysvaltuusto kokoontuu 16.-18.11.2022 Akavatalolla. Mikko Siitonen kertoi koulutuspoliittisen (KOPO) toimikunnan kuulumiset tulevan (8.11.22) kokouksen osalta. Listalla mm. seuraavia asioita. Lausunto perusopetuksen tuntijaon muutoksista (B1 kieltä lisää yläkouluun yksi vuosiviikkotunti). OAJ:n kanteluun opetushallituksen tulkinnoista kolmiportaisesta tuesta saatu on vastaus sekä Oikeus oppia -työryhmän loppuraportti. Toisen asteen kehittämistyöryhmän loppuraportti. Opettajakoulutusmäärien lisääminen.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi puheenvuorossaan, että MOP-päivän liite ja videot on julkaistu ja saadun palautteen perusteella ne on huomattu. Vaalitilaisuuden (18.1.2023) suunnittelu etenee yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Työturvallisuusviikkoa vietetään 05.–13.11.2022 ja nostetaan OAJ:n Etelä-Savon Facebookiin ja yhdistyksen sivuille erilaisia työturvallisuuteen ja sopimuksiin ym. teemaan sopivista aiheista nostoja. Viikko päättyy Nenäpäivään 11.11.2022.

Syyskokouksen asiakirjat käytiin läpi. Talousasioissa kävimme läpi talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. Talousarvioehdotus hyväksyttiin ja se esitetään syyskokoukselle Pieksämäellä 24.11.2022. Kokous hyväksyi myös alueyhdistyksen jäsenmaksun (0,05 %) vuodelle 2023 sekä kokous ja  toimihenkilöpalkkiot tulevalle vuodelle. Kokous käsitteli myös toimintasuunnitelman vuodelle 2023, joka myös hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle. Tilintarkastajana vuonna 2023 jatkaa Mikkelin tilintarkastus Oy.

Edunvalvontajaoksella ei uutisia tällä kertaa ollut. Koulutusjaoksen puheen vuorossa Teija Mustaparta esitteli menneiden koulutusten palautteita ja tulevien koulutusten suunnitelmia. Jatko-NOPE koulutus 4.-5.11.2022 Mikkelissä on peruttu pienen osallistujamäärän vuoksi.

Tiedotustiimin kuulumiset kertoi Mikko Siitonen. Tiedotustiimi on kokoontunut 02.11.2022. Kokouksessa käytiin läpi syksyn tapahtumat, kuten Työsuojeluviikon infot sekä joulukuun sähköinen joulukalenteri. Viimeistään tammikuusta eteenpäin nostetaan alueyhdistyksen nettisivuille ja someen esiin eduskuntavaalit.

Toiminta- ja taloussääntö (TTS) vaatii uudistamista. Työvaliokunta työstää asiakirjan hallituksen joulukuun kokoukseen. Työvaliokunta kokoontuu valmistelemaan esitystä 23.11.2022. TTS on jaettu hallitukselle kommentointia varten 15.11.2022 saakka.

Virtuaalinen joulukalenteri tulee jälleen näkyville joulukuussa Facebookissa ja verkkosivuilla. Teija Mustaparta kertoi muistuttaneensa joulukalenterin tekijöitä aikatauluista.

Aluetoimijapäivillä Helsingissä 11.-13.10.2022 nousi esiin monia tärkeitä asioita ja esimerkkejä yhdistyksien toiminnasta ja ajankäytön jakamisesta ja korvauksista. Kaikissa alueyhdistyksissä pidetään tärkeänä, että alueyhdistys pystyy tukemaan ennen kaikkea pieniä yhdistyksiä, joilla itsellään on vähän jäsenistöä ja varoja. Keskusteltiin solidaarisuudesta OAJ:n keskuudessa. Suurilla yhdistyksillä tulisi olla myös vastuuta ymmärtää, että kaikkien etu on se, että myös pienten kuntien opettajat huomioidaan OAJ:n toiminnassa. Yleisesti alueyhdistykset tukevat nimenomaan jäsenyhdistyksiensä edunvalvontaa, eli tilaisuuksia, joissa on koulutusta, yhteydenpitoa poliitikkoihin, työnantajien edustajiin jne. Jäsenyhdistykset järjestävät ns. jäsenhankintatililaisuudet (teatterit, konsertit ym. bileet) lähtökohtaisesti omalla rahoituksellaan. OAJ:n asiantuntijat pitivät tärkeänä sitä, että toiminnassa on aina selkeästi edunvalvontaa ja alueyhdistyksen toiminta tukee yhdistyksiä mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Educa messut järjestetään tammikuun lopussa 2023. OAJ risteilyä ei tällä kertaa ole. Korvaavaan iltatilaisuus on Messukeskuksessa ja alueyhdistys varaa OAJ:n sopimushinnalla viisi kahden hengen huonetta Triplasta hallituksen jäsenille, jotka haluavat jäädä Educan iltatilaisuuteen.

Näin saatiin taas asiat käsiteltyä. Kiitos kaikille osallistujille.

 

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000