Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 27.3.2023

 

Vuoden kolmas kokous pidettiin Teams etäyhteydellä. Kokouksen alun perusasioiden jälkeen kuulimme Miika Lahden puheenvuoron OAJ:n valtuustoasioista. YSI ryhmän neuvottelupäivät ovat 29.-30.3.2023. OAJ on myös pyytänyt alueyhdistyksiä varautumaan alueensa valtuutettujen tapaamiseen ennen valtuuston neuvottelupäiviä. Tapaamisessa toivotaan keskusteltavan seuraavista asioista: 1. Miten valtuutetut kuulevat jäsenten ääntä ja osallistavat heitä tarvittaessa valtuuston käsittelemistä ja käsittelyyn tulevista asioista? 2. Mitkä ovat toimi, joilla OAJ:n strateginen tavoite ”Uudistamme rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi” toteutuu? 3. Mitkä ovat OAJ:n toimintasuunnitelman 2023–2024 keskeisimmät tavoitteet ja toimet alueenne näkökulmasta ja miten pystytte edistämään niiden toteutumista? Hallituksen puheenjohtaja ja valtuutetut ovat käyneet sähköpostikeskustelua em. teemoista. Puheenjohtaja lähettää pyydetyn yhteenvedon keskusteluista.

Edunvalvontajaoston valittua itselleen puheenjohtajaksi Piia Hartikaisen on alueyhdistyksen puheenjohtajisto seuraava. Puheenjohtaja Jorma Flinkman,
1. Varapuheenjohtaja Teija Mustaparta, 2. Varapuheenjohtaja Nina Jussi-Pekka, 3.Varapuheenjohtaja Piia Hartikainen

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi Länsi-Savon ja Helsingin sanomien toimittajien olleen yhteydessä oppilaiden käyttäytymiseen liittyen. Länsi-Savon haastatteluun osallistuu mahdollisesti Mikko Siitonen. Lisäksi toimittajalle alueasiantuntija etsii fiilismittarista tietoja ja työsuojeluvaltuutetulta kysytään uhka- ja vaaratilanteista määriä. Helsingin Sanomien sadan komiteaan on pyydetty osallistujia perusopetuksesta. Osallistujia toivotaan Etelä-Savosta yhdestä kahteen osallistujaa. Osallistujiksi valittiin Merja Kankaanpää, Arja Karttunen ja Niko Peltonen.

Nina Jussi-Pekka kertoi talousasioista. Tilintarkastus on käynnissä ja pitäisi valmistua maaliskuun aikana. Toiminnantarkastus suoritetaan tilintarkastuksen jälkeen.

Edunvalvontajaoston terveiset toi puheenjohtaja Piia Hartikainen. Edunvalvontajaosto on kokoontunut 6.3.2023. Partalassa Juvalla pidetään 14.3.2023 klo 17 alkaen edunvalvontatilaisuus luottamusmiehille (YSI) liittyen tulevien järjestelyerien jakamisen periaatteisiin.

Koulutusjaoston puheenjohtaja Teija Mustaparta kertoi koulutusjaoston kuulumiset. Vuoden ensimmäinen koulutus oli Kruunupuistossa ja tilaisuus oli varsin onnistunut. Hyvinvointijohtamisen koulutus oli 10-11.3.2023 Järvisydämessä. Haastavan huoltajan kohtaaminen koulutus oli 16.3.2023. Koulutus toteutettiin etäyhteydellä ja kouluttajana OAJ koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen. Järjestettyjen koulutusten palaute on ollut hyvää ja järjestelyt ovat onnistuneet mallikkaasti.

Tulevan kevätkokouksen asiat ja asiakirjat olivat esillä useassa kokouskohdassa. Kevätkokous on ravintola Greenerissä Mikkelissä 21.4.2023. Kokouksen jälkeen on illanvietto elävän musiikin säestyksellä. Puheenjohtaja laatii Forms lomakkeen ilmoittautumista varten ja se välitetään jäsenyhdistyksille. Kokous käsitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi. Samoin käytiin läpi vastine kevätkokoukselle syyskokouksessa esiintuotuun kysymykseen kulurakenteeseen liittyen ja hallinnon kuluihin liittyen.

Tulevan toiminnan suunnittelu on alkanut. Olemme jo kaksi kertaa tehneet lukuvuosikohtaisen kalenterin, johon toiminta on pääosin koottu. Kalenterimallia jatketaan. Hallitukselle tehdään erillinen kysely tulevaan toiminnan ideoinniksi. Työvaliokunta ja jaostot jatkavat toiminnan suunnittelua.

Eduskuntavaalit ovat tulossa. Ehdokkaita on kontaktoitu kevään aikana. Myös lehtikirjoituksia on tehty. Vaalien jälkeen alueyhdistys on yhteydessä Etelä-Savon alueelta valittuihin kansanedustajiin.

Aluetoimijapäivät olivat tammikuun lopussa. Puheenjohtaja kertoi aluetoimijapäivine kuulumisia. Ajankohtaisten asioiden lisäksi esillä oli eduskuntavaalit. Joku Roti 2.0 kampanja on tulossa. Vuosi 2023 on OAJ:n 50 v juhlavuosi. Paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämisessä alueyhdistysten tulee olla aktiivinen.

OAJ on laatinut turvallisemman tilan periaatteet (OAJ:n valtuusto 19.11.2021). Näitä periaatteita noudatetaan myös kaikessa toiminnassamme.

D-alueen (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo) tapaaminen on Tirvassa 5.-6.5.2023. Työvaliokunta osallistuu tapaamiseen yhdessä valtuutettujen kanssa valmistelemaan yhteistä toimintaa ja OAJ:n kevätvaltuustoa.

Kiitos kaikille osallistujille

Jorma Flinkman
puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000