Ohita navigaatio

Katarina Murto: "Lisää opettajia, yksinkertaisesti!"

OAJ Etelä-Savon järjestämän vaalitilaisuuden avannut OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto lähetti politiikoille selkeän viestin: ”Osaaminen, koulutus ja opettajan työ on tärkeintä tulevaisuuden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kun opettajat voivat tehdä työnsä hyvin, meidän lapset ja nuoret voivat hyvin. Silloin turvataan oppiminen kaikille. Se on meidän lasten etu ja se on tulevaisuuden etu.”

Suomi on koulutusrahoituksen keskivertomaa, Pohjoismaiden hännänhuippu. ”Me olemme koulutuksen suhteen aikamoisella veitsenterällä”, Katarina Murto painotti.

OAJ Etelä-Savo järjesti Mikkelin XAMK:in kampuksella keskiviikkona 18.1.2023 kasvatus- ja opetusaiheisen vaalipaneelin. Tilaisuuden avasi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vaikuttavalla puheenvuorolla, jota kansanedustajaehdokkaat toivottavasti tarkalla korvalla kuuntelivat. Murto totesikin että ”se vahva ja vakava viesti toivon mukaan ymmärretään että nyt koulutuksesta ei todellakaan pidä leikata vaan päinvastoin: nyt pitäisi turvata pitkäjänteinen ja pysyvä perusrahoitus yli hallituskausien”.

Ratkaisu on raha ja resurssit.

Puheensa aikana Murto listasi monia opetusalan ongelmia. Koulutuksen leikkaukset ja oppimistulosten lasku liittyvät toisiinsa ja joukko, jolla on oppimisen haasteita, kasvaa yhä edelleen. Inkluusio ei toimi ja vaikka tavoite onkin hyvä niin nykymuodossa resursseja ei vain ole riittävästi. ”Tämä kuormittaa opettajia todella paljon ja oppimisen tuen toimivuus onkin kärkikysymys mikä pitää ratkaista varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle ja mielellään korkea-asteelle asti”, Murto painotti.

Murto muistutti että opettajat kyllä nauttivat opettamisesta. Kuitenkin byrokratian lisääntyminen ja muut yhteiskunnalliset haasteet, kuten lisääntyneet mielenterveysongelmat ja kaikki itse opetustyön ulkopuolelta tuleva kuorma kuormittaa opettajia kaikissa koulutusmuodoissa.

Myös ammatillisessa koulutuksessa reformi aiheuttaa edelleen haasteita. Byrokratia on lisääntynyt ja oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen tarvitaan lisää resursseja. ”Yritysmaailmasta tuleekin vahvaa viestiä että ammatillisessa koulutuksessa on liian vähän opetusta ja opiskelijoiden tietotaito jää vajaaksi astuttaessa työelämään”, Murto totesi. 

Opetusalan palkkakehityksen tulee vastata työn vaativuutta, osaamista ja koulutusta.

OAJ:n tuoreella puheenjohtajalla oli viesti myös kuntapäättäjille. Koska opetus ja sivistys ovat keskeisin tehtävä kunnissa tällä hetkellä niin kuntien pitäisikin ottaa opetus ja sivistys kilpailutekijäksi ja näin varmistaa oma elinvoimaisuutensa. ”Kunnilla on iso rooli siinä miten rahaa kohdennetaan ja esimerkiksi siinä onko erityisopettajia ja pienryhmiä saatavilla”, Murto muistutti.

Paikalla olleille ja striimausta seuranneille lukuisille opettajille puheenjohtajalle oli terveisiä: ”Opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, tehkää työnne näkyväksi!”

Katarina Murto seurasi vaalipaneelia, jossa ehdokkailta tentattiin näkemyksiä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

—-

OAJ Etelä-Savon vaalipaneeli avasi monen ehdokkaan kampanjan

Itse varsinaista vaalipaneelia moderoi osaavasti, hauskasti ja napakasti OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies, entinen kansanedustaja itsekin. Mukana paneelissa olivat seuraavat ehdokkaat: Mirja Anunti-Virta (Kok.), Linda Brandt-Ahde (Kok.), Hanna Holopainen (Vihr.), Tapio Honkamaa (Kesk.), Inka Häkkinen (SDP), Veli Liikanen (Vihr.), Anna-Kristiina Mikkonen (SDP), Maritta Mynttinen (Kesk.), Sanna Niemelä (Vas.), Jenni Oksanen (Kok.), Susanna Pirttiaho (Kesk.), Jaana Strandman (Ps.), Krister Tynkkynen (Ps.).

OAJ Etelä-Savo toivottaa kaikille paneeliin osallistuneille tsemppiä vaalityöhön ja onnea vaaleihin!

Tässä kuvallista satoa tilaisuudesta:

 

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000