Ohita navigaatio

Ehdolla vaaleissa: Tero Juuti (Liike Nyt, Savonlinna)

Huoli on herännyt

Kotona riidellään ja huudetaan. Kukaan ei ymmärrä. Koulu ei kiinnosta. Kaikki on ihan tyhmiä. Elämä on tyhmää. Haluan vain huutaa, mutta kukaan ei kuule.

Eroperheiden ja lastensuojelun asiakkaiden määrä on kasvanut.  Nykyään etenkin teini-ikäisiä otetaan huostaan. Koronaepidemia on lisännyt lasten ja nuorten syrjäytymistä ja heikentänyt perheiden hyvinvointia. Moniammatillisesta tuesta on huolehdittava ja saatava eri palvelut keskustelemaan keskenään. Resursseja ei ole tarpeeksi. Erityisopettajien, kuraattorien ja psykologien aika ei yksinkertaisesti riitä.

Huolista pitää pystyä keskustelemaan. Jotkut opettajista ottavat lasten huolet omille harteilleen. Osa taas vie asioita eteenpäin, mutta törmää siihen, että asiat eivät etene riittävällä nopeudella resurssipulan vuoksi. Tulos on sama, työuupumus. Tarvittaessa opettajalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, mutta siitä on keskusteltava vanhempien kanssa. Kuinka ottaa puheeksi, että aikoo tehdä lastensuojeluilmoituksen? Auttaa, että opettaja on vastavuoroisessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kotiin. Voi sanoa, että opettajalla on viranomaisen velvollisuus tehdä asialle jotain. Toki ennen sitä on konsultoitu koulun muita tahoja ja pyritty sitä kautta auttamaan. Kouluyhteisön ja esimiehen tukea on uskallettava pyytää.

Eroperheiden lapsia on paljon. Lapselle olisi parasta kasvaa ilman suuria muutoksia, mutta aina asiat ei mene niin kuin pitäisi. Kaikki lähtee turvallisesta ja tasaisesta kodista liikkeelle. Olisiko siis yhteiskunnalle järkevää kiinnittää huomiota enemmän kotien arkeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Minkälaista tukea voisi tarjota? Mielenterveyspalvelut ja pariterapia voi olla monelle hyödyllistä ja esim. kirkko tarjoaa sitä joissain kunnissa aivan ilmaiseksi. Lastensuojelu pitäisi kyetä näkemään positiivisemmassa valossa. Se on olemassa perheiden tukemista varten eri menetelmin. Monelle se näyttäytyy negatiivisesti lastensuojeluilmoitusten ja huostaanottojen muodossa milloin liian nopeana ja milloin liian hitaana toimintana.

Tarvitaan välittämistä ja kuuntelemista. Ole läsnä ja kuuntele oppilaita. Voit itsekin oppia uutta ja oma oppisikin menee paremmin perille, koska ymmärrät heitä. Yhteiskunnan rooli korostuu tänä poikkeuksellisena aikana. Päättäjien on oltava tietoisia lasten ja nuorten arjesta. Koronakompensaatiot eivät ole riittävästi näkyneet kouluissa. Siihen on tultava muutos.

(Teksti on lyhennelmä. Lue koko teksti ehdokkaan kotisivulta)

Tero Juuti

luokanopettaja, Savonlinna

kuntavaaliehdokas (Liike Nyt)

https://terotes.vuodatus.net/
https://www.facebook.com/liiketero

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000