Ohita navigaatio

Koulutuspolitiikan pitää perustua tietoon, ei muisteluihin

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään 22.3.2023. Oheinen mielipidekirjoitus on julkaistu Länsi-Savossa, Itä-Savossa ja Mikkelin Kaupunkilehdessä. Laitetaan se vielä tännekin muistuttamaan että opetusalan ammattilaisen kannattaa todellakin äänestää ja ääni antaa sellaiselle ehdokkaalle, joka on koulutusasioihin aidosti perehtynyt.

Oppimistulosten heikentyminen on ollut Suomessa kansainvälisesti vertailtuna erittäin nopeaa. Samaan aikaan erot oppimistuloksissa heijastavat yhä enemmän sosiaalista taustaa ja sukupuolten väliset erot ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Puhutaan jopa että “peruskoulu on rikki”, mutta oletettavasti koulun ongelmat liittyvät laajempaan yhteiskunnalliseen murrokseen, jossa hyvä- ja huono-osaisten perheiden erot kasvavat.

Hälyttäviä tunnuslukuja on paljon. Esimerkiksi vielä vuonna 2000 suomalaisoppilaiden lukutaito oli PISA-maiden korkein. Vuoden 2006 jälkeen lukutaito on laskenut lähes vuoden oppimista vastaavan määrän! Samaan aikaan koulutuksen osuus valtion budjetista on laskenut ja heikentynyt kuntatalous on pakottanut monet kunnat leikkauslinjalle. Niinpä opetusta on keskitetty suuriin yksiköihin, ryhmäkokoja kasvatettu ja esimerkiksi Mikkelissä on leikattu opetustuntien määrää. Inkluusio on kauniista ajatuksesta huolimatta liian usein aliresurssoitua ja tämä vaikuttaa kaikkiin oppilaisiin. Tähän kun lisätään koronavuosien aiheuttamat, koulun arjessa yhä näkyvät ongelmat sekä koulujen riittämättömät keinot työrauhaongelmien ratkaisuun niin nykyinen soppa on valmiina.

Koulu on muuttunut valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Pelkät omat tunnelmoinnit ja koulumuistot eivät valitettavasti pätevöitä kouluasioihin. Koulutusjärjestelmämme ongelmat ovat monimutkainen vyyhti eikä ongelmia voi esimerkiksi pelkällä maahanmuutolla selittää. Tarvitaan resursseja, koska Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla panostamatta koulutukseen, mutta tarvitaan myös parlamentaarista näkemystä peruskoulun ja yleisemminkin koulutusjärjestelmän tulevaisuuden suunnasta.

Olen lukenut eri puolueiden koulutuspoliittisia vaaliohjelmia ja kaikista löytyy hyviä tavoitteita. Tämä onkin tärkeää sillä Suomen merkittävin kilpailuetu maailmalla on osaaminen eikä meillä ole varaa heittää ketään kyydistä. Puolueiden vaaliohjelmat ovat kuitenkin yhtä ja poliitikkojen teot vaalien jälkeen toista. Valtiontalouden tasapainottaminen on ensi vaalikaudella keskiössä ja vaalien jälkeen arvot ja teot todella punnitaan.

Haastankin alueemme kansanedustajaehdokkaita perehtymään koulutukseen, kuuntelemaan alan ammattilaisia ja tutkijoita sekä perehtymään tutkimuksiin. Kannustan myös meitä äänestäjiä laittamaan ehdokkaat ja lopulta valitut kansanedustajat koville koulutusasioista. Tieto auttaa tekemään hyviä päätöksiä, koulutuspolitiikassakin.

 

Mikko Siitonen

OAJ Etelä-Savon tiedottaja

Mikko Siitonen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000