Ohita navigaatio

Ehdolla vaaleissa: Petri Lajunen (SDP. Savonlinna)

Olen 53-vuotias historian ja yhteiskuntaopin opettaja Savonlinnan lyseon lukiossa. Pääosan työajastani käytän Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) pääluottamusmiehenä. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi. Asun Kellarpellossa Ahorannantiellä yhdessä avopuolisoni kanssa.

Savonlinnan kohtalonkysymys on koko seutukunnan elinvoimaisuus ja kaikki muu on toissijaista. Elinvoimainen kaupunki on mahdollista saavuttaa laadukkaasti tuotetuilla julkisilla palveluilla sekä monipuolisilla työllistymis- ja yrittämismahdollisuuksilla. Esimerkit muualta Suomesta ovat osoittaneet, että määrätietoinen panostus kasvatukseen ja koulutukseen on tehokkain kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvattaja.

Mikäli tulen valituksi valtuustoon ajan erityisesti seuraavia asioita:

  • Jotta opetuksen laatu pystytään takaamaan, on kouluverkko saatava vastaamaan laskevaa lapsimäärää.
  • Toisen asteen koulutuksen jatkuvalla kehittämisellä pystytään takaamaan riittävä työvoima alueen elinkeinoelämälle.
  • Matkailun ja monipaikka-asumisen kehittäminen on otettava keskeiseksi osaksi kaupungin strategiaa.
  • Rakentaen – ei riidellen!

Petri Lajunen

Petri Lajunen

FM, Pääluottamusmies

Savonlinna

Kuntavaaliehdokas (SDP)

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000