Ohita navigaatio
puheenjohtajan nuija

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 19.5.2022

Alueyhdistyksen hallitus kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen 19.5.2022 Juvalle Kuninkaankartanoon. Alun vakiokohtine jälkeen kuultiin OAJ:n hallituksen ja valtuuston kuulumisia.

Petri Lajunen kertoi ensin hallituksen kuulumisia. Lakot ja työmarkkinaneuvottelut ovat näkyneet hallitustyössä loppukevään ajan. Sovittelulautakunta jätti sovintoesityksen. OAJ ja JUKO olisivat hyväksyneet annetun sovintoesityksen, mutta muut liitot (Tehy ja SuPer) eivät sitä hyväksyneet. Sovintoesitys olisi hyväksytty, koska sopimuksen pituus olisi ollut kolme vuotta ja viiden vuoden palkkaohjelma. Yksityisen puolella (Sivista) annettu sovintoesitys on ollut huono, eikä sitä ole voitu hyväksyä. Sovittelu jatkuu.

OAJ:n valtuusto kokoontui 9.–11. toukokuuta. Uudeksi OAJ:n puheenjohtajaksi valtuusto valitsi kokouksessaan Katarina Murron. OAO:n valtakunnallisten piirien ja yhdistyksien jäsenmaksujen palautukset ovat herättäneet valtuustossa runsaasti keskustelua.

Alueasiantuntijan puheenvuorossa Merja Kankaanpää kertoi näkyvyydestä alueemme lehdissä. Maarit Eronen-Raivio on tehnyt opettajien työtä koskevan yleisönosastokirjoituksen, joka on saanut laajalti hyvää palautetta. Kirjoitus on näkyvillä myös alueyhdistyksen nettisivuilla. Kirjoitus on julkaistu sekä Länsi-Savossa, että Itä-Savossa. Yleisönosastokirjoitus on herättänyt laajalti keskustelua ja tuonut hyvin esiin opettajien arkea. Länsi-Savon toimittaja haastatteli Merja Kankaanpäätä ja Maarit Eronen-Raiviota opettajien työstä ja jaksamisesta ja artikkeli julkaistiin Länsi-Savossa maanantaina 09.05.2022.

Taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekan puheenvuorossa kuultiin, että taloyhtiön (Vuorikatu 11, Mikkeli) kokouksessa on nostettu jonkin verran yhtiövastiketta, joka vaikuttaa myös alueyhdistyksen talouteen. Palkkiolaskelmat on tehty, joten rahat kevään osalta maksetaan tileille. Taloudenhoitaja, puheenjohtaja ja assistentti käyvät 20.05.2022 keskustelemassa tulevasta taloudenhoidosta assistentin jättäessä tehtävänsä.

Edunvalvontajaoksen puheenvuoron piti Mari Järvenmäki. Edunvalvontajaos on kokouksessaan 17.4.2022 käsitellyt laajasti eri opettajaryhmien ongelmia. Esille ovat nousseet mm. seuraavat teemat: Varhaiskasvatuksen vaikeuksia saada päteviä työntekijöitä. YSI-puolella on koulupäivien sisälle tullut paljon toimin-taa, joka on syrjäyttänyt lukujärjestyksen mukaista ainejakoon perustuvaa opetusta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus huolettaa ja vuosityöaika ei osin toimi. Tekijänoikeudelliset kysymykset ja verkko-opetus keskusteluttavat osaa opettajista. Yksityisen puolen ammatillisten oppilaitosten yt-laki on muuttunut ja siitä järjestetään koulutusta. Neuvottelukoulutuksen viimeinen osuus oli 18.05.2022.

Koulutusjaoksen osassa Teija Mustaparta kertoi kuulumisia järjestetyistä koulutuksista. Näitä olivat mm. neuvottelukoulutus, palkkakuittikoulutus, paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus sekä eläkeilta. Syksylle on jo suunniteltu mm. jatkoa puheenjohtajien ja sihteerien koulutukseen sekä hyvinvointikoulutus. Keskusteltiin myös siitä, miten eri koulutuksia voisi niputtaa samalle ajankohdalle hyödyntäen osittain samoja luennoitsijoita ja samaa ohjelmaa.

Tiedotustiimin kuulumisia. Tiimi on kokoontunut 12.5.2022 ja käynyt läpi suunniteltua Etelä-Savon opetusalan yhteistyökalenteria sekä esimerkiksi joulukalenteria ja uusien valtuutettujen esittelyjä alueyhdistyksien sivuilla.

Totesimme myös, että Olavinlinnassa huhtikuussa pidettyjen 12-vuotisjuhlien osalta kaikki asiat on hoidettu. Saimme järjestettyä hyvät juhlat ja kustannukset pysyivät hyvin kurissa.

Ammattialakohtaisissa kuulumisissa VOL:n edustaja kertoi kuinka vuoronvaihto ja ylityökielto on hyvin haastavaa varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiehille sekä mm. lapsien vanhemmille.

Yhdistyksen assistentti jää pois tehtävästään vuoden 2023 alkupuolella. Uusi tilanne vaatii suunnittelua, joka on jo aloitettu. Muutosta valmistellaan työvaliokunnan toimesta jo kesäkuun alussa ja myöhemmin hallituksen syysseminaarissa syyskuussa. Muutoksen yhteydessä on käsiteltävä mm. toiminta- ja taloussäännön uudistamista, eri tehtävien uudelleenorganisointia ja tilitoimistopalveluja jatkossa. Etelä-Karjalan edustajat ovat luvanneet esitellä omia käytäntöjään kehitystyön taustaksi.

Avattiin keskustelu siitä, että millaista toimintaa alueyhdistys jatkossa tukee. Käytiin vilkasta keskustelua eri näkökulmista liittyen Glögi-iltaan. Asiasta ei tehty varsinaista päätöstä, vaan asiaan palataan syksyllä.

Elixia Online Training palvelun sopimus on voimassa elokuun loppuun, mutta järjestelmä muuttuu ja kirjautuminen salasanoineen vaihtuu kesäkuussa 2022. Sopimusta ei enää jatketa.

Luottamusmiesten toimikautta on jatkettu vuodella 2023. OAJ on tehnyt päätöksen jatkaa alueasiantuntijoiden tehtävän jatkumisesta vastaamaan luottamusmiesten toimikautta. Alueasiantuntijan toimikautta jatketaan vuodella eteenpäin heinäkuun 2023 loppuun saakka.

Järjestimme D-alueen tapaamisen Satulinnassa 05.–06.05.2022 Osallistujia oli eri alueilta yhteensä noin 15 henkilöä. Pidempään toimineet valtuutetut kertoivat kokemuksensa ja vihjeensä tehtävässä jatkaville tai aloittaville valtuutetuille. Tilaisuuden anti koettiin hyväksi.

Viimeisenä isona asiana käsiteltiin ja hyväksyttiin Etelä-Savon opetusalan yhteistyökalenteri, joka jäsentää yhdistyksen toimintaa lukuvuoden 2022–2023.

Kokouksen lopuksi luovutimme vielä kesäisen kukka-amppelin Maarit Eronen-Raiviolle hänen jättäessään hallitus- ja valtuustyöskentelyn ja siirtyessään ansaitusti eläkkeelle. Kiitos Maarit.

Hallitukselle kiitos kevään työpanoksesta.

Hyvää ja palauttavaa kesää kaikille

 

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 14.10.2023

OAJ 50 vuotta ja Kaija Koo

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000