Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 18.2.2021

Hallitus 18.2.2021

 

Hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa jälleen turvallisesti etäyhteydellä. Kokoukseen oli tällä kertaa kutsuttu mukaan myös hallituksen varajäseniä tutustumaan hallitustyöhön. Muutama varajäsen paikalla olikin. Hieno juttu. Kokouksen alussa OAJ:n opettajuuden arvostushakkeen alueellinen toimija Riikka Rusanen Pieksämäeltä esittäytyi.

Asialistalla oli jälleen monta tärkeää ja mielenkiintoista asiaa käsittelyssä. Kokouksen alun vakiokohtien jälkeen käytiin läpi ajankohtaisia kuulumisia.

Petri Lajunen kertoi kuulumisia OAJ:n hallituksesta ja mm. sopimusedunvalvonnan asioista, alue- ja paikallistoiminnan kehittämisestä ja työhyvinvointirahastosta.

Alueasiamies Merja Kankaanpää kertoi kuulumisia aluetoimijoiden neuvottelupäiviltä ja kertoi nimikkeensä muuttumisesta. Uusi titteli on alueasiantuntija. Hän myös kertoi kahdesta maaliskuussa järjestettävästä koulutus/keskustelutilaisuudesta joiden aiheina on pidennetty oppivelvollisuus, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja kuntapuolen paikallinen sopiminen sekä ammatillisen koulutuksen kysymykset.

Talousasioissa todettiin taloustilanteen olevan hyvä. Tilinpäätös vuodelta 2020 valmistui ja hallitus hyväksyi sen toimitettavaksi toiminnantarkastajille.

Edunvalvontajaoksen kuulumisissa kerrottiin suunnitteilla olevista kevään koulutustilaisuuksista ja syksyn alueellisista neuvottelupäivistä, joiden aiheena on neuvottelutaidot ja työhyvinvointi.

Koulutusjaoston kuulumisissa todettiin toiminnan olevan kevään ajan etänä. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä muiden alueyhdistysten kanssa. Syksyn toiminnassa toivottavasti myös lähitilaisuudet ovat mahdollisia.

Tiedotustiimi esitteli nettisivuja ja viestinnän vuosikelloa. Näkyvyys Facebookissa on hyvää ja siihen panostetaan myös jatkossa.

Kuulumisten jälkeen käytiin keskustelua OAJ:n valtuuston viime syksynä esiin nostamasta alue- ja paikallistoiminnan uudistamisesta. Aiheesta järjestetään maaliskuussa erillinen keskustelutilaisuus. OAJ:n työhyvinvointirahaston ensimmäinen hakukierros on maalis-huhtikuussa. Alueyhdistyksen hakemusta valmistelemaan perustettiin erillinen työryhmä.

Kuntavaalityö tapahtuu paikallistasolla, mutta alueyhdistys tukee paikallisia toimijoita eri tavoin. Vaaleihin liittyvää materiaalia on jo lähetetty yhdistyksiin. OAJ taustaiset ehdokkaat saavat blogikirjoitusten kautta näkyvyyttä alueyhdistyksen nettisivuilla. Voimme myös antaa rahallista tukea paikalliseen lehti- tai sähköiseen mainontaan. Yhdistykset voivat tehdä anomuksen markkinointiavustuksen saamiseksi alueyhdistyksen puheenjohtajalle.

Alueyhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen ensimmäinen versio katsottiin nopeasti läpi. Toimintakertomus hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

OAJ:n opettajuuden arvostushanke on käynnistynyt ja alkaa jatkossa näkyä entistä enemmän valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hankkeen slogan on Tehdään tulevaisuuksia. Tammikuun lopussa valtakunnassa Vuoden koulutusvaikuttajaksi valittiin jokainen suomalainen opettaja.

Pitkän kokouksen lopussa saatiin vielä kuulumiset D-alueen (Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso) puheenjohtajien ja alueasiamiesten (nyk. alueasiantuntija) tapaamisesta. Toteutamme yhdessä useita tapahtumia vuoden 2021 aikana.

Kiitos osallistujille

 

Tiivistelmän kokosi

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000