Ohita navigaatio

Edunvalvontajaoston kuulumisia

Kevätkaudella Eduvalvontajaosto kokousti kaikkiaan neljä kertaa ja viimeinen kokous pidettiin 11.5. Perinteiseen tapaan kokouksen alkupuolella saimme Petri Lajusen kattavan koonnin OAJ:n hallituksesta YSI-puolen ajankohtaisista asioista. Tässä kokouksessa saimme myös tuoreet terveiset OAJ:n kevätvaltuustosta, jossa Maarit Eronen-Raivio toimii Etelä-Savon toisena YSI:n edustajana. Maarit onkin kirjoittanut tuonne Blogin puolelle kuulumiset valtuustosta, kannattaa käydä lukemassa.

Valtakunnan kuulumisten jälkeen siirryimme paikallisiin asioihin. Kävimme läpi kevään toimintasuunnitelman toteutumista. Aktiivisen kevään aikana mm. maaliskuussa pidimme koulutustilaisuuksia kuten pidennetty oppivelvollisuus (16.3.), kuntapuolen paikallinen sopiminen ja erityisopetuksen muutokset (23.3.), Minna Huotilaisen luentowebinaari 4.5. aivojen hyvinvoinnista sai ison joukon osallistujia mukaan, perinteinen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kevättapaaminen pidettiin 17.5. Ammatillisen koulutuksen opettajat (2. aste ja amk) pitivät kevään aikana kaksi keskustelutilaisuutta joissa toisessa puhuttiin yleisesti ammatillisen opetuksen ajankohtaisista asioista luottamusmiesten kesken (23.3.) ja toisessa (6.5.) paineuduimme vuosityöajan haasteisiin. Lisäksi OAJ:n edellyttämät paikallisneuvottelupyynnöt koronan aiheuttaman lisätyön korvaamiseksi on käyty  jaostossa läpi yhdessä niin etu- kuin jälkikäteen. Kokonaisuutena totesimme oman aktiivisuutemme hyväksi, vaikka kuntavaalivaikuttaminen ei toteutunutkaan suunnitellusti johtuen vaalien siirtämisestä kesäkuulle.

Hieman suunnittelimme jo myös syksyn toimintaa, jossa meillä on mm. järjestämisvuoro D-alueen (Kaakonkulman) yt-elimissä toimivien aktiivien koulutuspäiville. Lisäksi ammattillisten opettajien yhteiskeskustelut on koettu hyviksi ja niitä päätettiin jatkaa myös syyskaudella. Varhaiskasvatuksen laajentamiskokeilusta pidetään myös koulutus/keskustelutilaisuus syksyllä, kunhan toiminta starttaa. Paljon olemme kevään aikanaa keskustelleet paikallisista edunvalvonnan ajakohtaisista asioista ja jakaneet osaamista ja vertaistukea paikallisille toimijoille.

Edunvalvontajaoston väki viettää ansaittua kesälepoa ja palaa syksyllä taas kaikkien jäsenten asioiden edistämisen pariin. Puheenjohtajana toivotan hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille jaoston aktiiveille sekä jokaiselle jäsenelle!

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000