Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 9.12.2021

Hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen Kuninkaan kartanoon Juvalle 9.12. Ennen kokousta oli mahdollisuus tutustua Juvan uuteen koulukeskukseen eli Martti Talvela – kampukseen, jota meille esitteli rehtori Olli Kossila. Paljon oli nähtävää ja ihasteltavaa eikä esittelyyn varattu tunti aivan riittänytkään tutustumiskierrokseemme.

Jouluisen ruokailun jälkeen pääsimme kokousasioiden pariin. OAJ:n valtuustokuulumisia kertoi valtuutettu Maarit Eronen-Raivio. Syysvaltuusto mm. laski OAJ:n jäsenmaksua ja hyväksyi järjestötoiminnan periaatteita kuten turvallisen tilan periaatteet ja järjestöaktiivin periaatteet. Tarkemmin valtuuston päätöksistä löytyy tietoa OAJ:n verkkosivuilta. Valtuuston lopussa puheenjohtaja Olli Luukkainen ilmoitti, että ei asetu enää ehdolle puheenjohtajaksi kevään valtuustovaalien jälkeen uudelle puheenjohtajakaudelle.

Alueasiantuntijan puheenvuorossa kokoukselle esiteltiin tammikuun 2022 toimintaa ja Liisa Keltikangas-Järvisen luennon järjestelyjä. Alueyhdistys ja paikallisyhdistykset ovat aktiivisesti mukana järjestelyissä. Myös vaikuttajia kustustaan mukaan. Alueen kansanedustajille lähetään myös kutsut tilasuuteen.

Edunvalvontajaoksen kuulumissa kuultiin kansanedustaja Antti Häkkäsen tapaamisesta Pieksämäellä marraskuun puolivälissä. Edunvalvontajaos on kokouksessaan käsitellyt esiin nousseita asioita kuten yö-kirjoitusten järjestelyjä eri kunnissa ja ammatillisten opettajien ajankohtaisia haasteita. Jaoksen syksyn toiminnasta on erillinen yhteenveto verkkosivuilla.

Koulutusjaoksen kuulumisissa kuultiin yhteysopettajien koulutuksesta, joka järjestettiin laivalla yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa. Koulutukseen osallistui yhteensä 44 opettajaa D-alueelta. Vuoden 2022 suunnittelu on käynnissä ja mm. Jatko-Nope koulutus on tulossa.

Tiedotustiimi kertoi meneillään olevasta joulukalenterikampanjasta Facebookissa ja loppuvuoden blogikirjoituksista verkkosivuilla.

Alueyhdistyksen 10-vuotista taivalta ei voitu vuonna 2020 juhlia koronapandemian vuoksi. Juhlistamme yhdistyksen taivalta huhtikuussa 2022. 12-vuotisjuhlia teemalla ”täysi tusina” vietetään huhtikuussa Olavinlinnassa ja juhline suunnittelua varten nimettiin juhlatoimikunta.

Valtuustovaalien ehdokasasettelu on menossa ja jatkuu 15.1.2022 saakka. Muutamia ehdokkaita on jo vaaleihin ilmoittautunut, mutta lisää mahtuu hyvin vielä mukaan. Toivomme laajaa ehdokasjoukkoa eri opettajaryhmistä.

Tietoteknistä kalustoa päätettiin parantaa hankkimalla yksi kannettava tietokone, kamera ja muuta pienkalustoa helpottamaan etäyhteydellä toteutettuja kokouksia ja muita tilaisuuksia.

Educa messuja järjestetään tammikuun lopulla 2022 koronatilanteen niin salliessa. D-alueen vaikuttajille tarjotaan mahdollisuus osallistua messuille perjantaina. Mukaan kutsutaan kansanedustajia ja alueen päättäjiä. Markkinointi ja suunnittelu toteutetaan yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kansa. Juna todettiin hyväksi tavaksi matkustaa mesuille.

Meneillään on kaksi hanketta. Vuoden lopussa päättyvä esimieshanka ja keväälle 2022 jatkuva opettajuuden arvostushanke. Esimieshankkeen toiminta raportoidaan ohjeiden mukaan tammikuussa. Toiminnassamme esimiehillä on luonnollisesti rooli jatkossakin. Jäsenissämme on paljon esimiestehtävissä toimivia. Arvostushanke on saanut hyvin näkyvyyttä valtakunnallisestikin ja uusia ulostuloja tehdään vielä alkuvuodesta myös alueellamme.

Kiitokset hallitukselle vuoden 2021 työstä ja hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000