Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 4.11.2021

Hallituksen vuoden kuudes kokous pidettiin Kuninkaankartanossa Juvalla hybridikokouksena, eli pari hallituksen jäsentä oli mukana myös Teams yhteyden kautta. Mukava oli taas tavata ja kokoustaa ihan naamatustenkin.

Alun rutiini asioiden jälkeen kuulimme ensin Petri Lajusen kuulumisia OAJ:n hallitusasioista. Neuvottelutavoitteita käsittelevät jäsenillat on nyt D-alueella pidetty. Neuvottelutavoitteet linjataan joulukuun valtuuston kokouksessa ja sen jälkeen hallitus käy ne läpi. Neuvottelukierroksella OAJ:n osuus on osa suurempaa kokonaisuutta, johon muodostuvat hyvinvointialueet myös vaikuttavat. Julkisen alan palkkaneuvottelut ovat vaikeita myös ensi keväänä. Työhyvinvointirahaston hakuaika on 17.01.–11.03.2022 ja tavoitteena on, että tiedot myönnetyistä rahoista saadaan toukokuussa 2022. Uuden valtuuston kevätkokous 11.–13.05.2021 ja uusien valtuutettujen perehdyttämiskoulutus 21.–22.04.2022. Alueasiantuntijoiden kautta on jatkettu. OAJ:n jäsenmaksun alentamista on talousvaliokunnassa ehdotettu ja asia päätetään valtuustossa.

Alueasiantuntija kertoi työhyvinvointilukuvuoden kalenteriin kuuluneiden tilaisuuksien saamasta hyvästä palautteesta ja onnistuneista YT-päivistä. Alueyhdistyksen työhyvinvoinnin vuosikalenterin mukaan marraskuun teemana on turvallisuus kouluissa. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestetään tilaisuus 10.11.2021. Keväälle suunniteltuja 12-vuotisjuhlia varten perustetaan suunnitteluryhmä. Jäsenyhdistyksiin lähetetään sähköpostia ja kysytään innokkuutta osallistumaan tammikuussa 26.01.2022 ”Yhdessä työnantajan kanssa” -tapahtumien järjestelyyn.

Talousasioiden kohdalla hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2022, joka esitetään syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Talousarviossa ei ole voitu huomioida kaikkia mahdollisia tulevien tapahtumien kuluja (mm. 12 v. juhla). Kulut tullaan käsittelemään myöhemmin hallituksessa. Vuosi 2021 tulee arvioiden mukaan olemaan ylijäämäinen. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2022 tilintarkastaja ja esitetään lisäksi erillisten toiminnantarkastajien valinta tarkastamaan yhdistyksen toimintaa.

Edunvalvontajaoksen toimintaa uudistetaan vuodelle 2022. Jaoksen kokoa pienennetään ja sen muodostavat hallituksen jäsenet. Jos keskittyy edunvalvontatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi järjestettäisiin erillisiä keskustelutilaisuuksia aiempaa enemmän luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Koulutusjaoksen asioissa esillä olivat tulevat koulutukset. Suunnitteilla on vuodelle 2022 on mm. yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus. Yhteysopettajakoulutukseen 3.-4.12.2021 on ilmoittautunut Etelä-Savosta 18 henkilöä ja koko D-alueelta 56. Helmikuussa järjestettävästä kokkikoulutuksesta on kiinnostunut kymmenkunta alueyhdistystä, joiden kesken etäkoulutuksen kustannukset tullaan jakamaan. Asiaan suhtaudutaan positiivisesti, mutta ennen varsinaista päätöstä seurataan tilanteen kehitystä, sillä osallistujamäärät ja hinta saattavat vielä muuttua.

Ammattialakohtaisissa kuulumisissa kuultiin varhaiskasvattajien kuulumisia. Varhaiskasvatuksen osalta työntekijälle on tullut ilmoitusvelvollisuus, jos on vaarana, että varhaiskasvatuksen suunnitelma ei toteudu. Syitä tähän voi olla esimerkiksi henkilöstömitoituksessa olevat puutteet. Henkilöstön mitoituksen suhdeluvun noudattamisen velvollisuuksia on tiukennettu uuden lainsäädännön myötä. Tämä tulisi huomioida henkilöstön määrää suunniteltaessa.

Syykokouksen valmisteluun liittyviä asioita oli useita jo käsitellyn talousarvioesityksen lisäksi. Kokous hyväksyi syyskokoukselle esitettäviksi kokousasiakirjat ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä kokous ym. palkkiot. Jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022 on edelleen tuttu 0,05 %.

MOP-päivää lokakuussa juhlistettiin julkaisemalla alueen lehdissä (Itä- ja Länsi-Savo sekä Pieksämäen lehti) erillinen alueyhdistyksen tuottama nelisivuinen liite. Liite todettiin onnistuneeksi. Palaute, jota ei kovin paljon ole tullut, on ollut positiivista.

Kokouksen loppupuolella käsiteltiin useita lyhyitä asiakohtia, joista ensimmäisenä kevään 2022 valtuustovaalien vaalisihteeri.  Tehtävään on valittu Mari Järvenmäki.

Etelä-Savon MYR:n Akavan edustajaksi on valittu Anne Hyvönen ja varahenkilöksi Jorma Flinkman.

Glögi-iltoja järjestetään Savonlinnassa (4.11.), Pieksämäellä (19.11.) ja Mikkelissä (15.12.). Myös Kymenlaakson alueella olevilla jäsenillä on mahdollisuus omaehtoisen Glögi-illan järjestämiseen.

OAJ kyseli syyskuun lopulla alueydistysten kantoja aluetoiminnan uudistumisesta. Alueyhdistyksen hallitukselle suunnatun kyselyn perusteella emme ilman lisätietoja voineet selvää kantaa ehdotuksiin ottaa.  Toiminta jatkuu entiseen tapaan.

OAJ:n jäsenilta pidettiin 20.10.2021 Partalassa Juvalla. Alueyhdistys maksaa tilaisuuden kustannukset.

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys kannustaa paikallisyhdistyksiä osallistumaan nenä-päiväkampanjaan oman toimintansa tavoitteiden mukaisesti.

Perinteiset joulukortit tilataan suoritetun arvonnan perusteella Kellarpellon koulun 4 A -luokalta.

Insinöörit ovat tiedustelleet kiinnostuksesta ostaa heiltä vapautuvia tiloja Vuorikatu 11 toimistolla. Jorma Flinkman on selvitellyt Vuorikatu 11:ssä toteutuneiden kiinteistökauppojen hintoja. Hallitus käsittelee asiaa myöhemmin.

Kokouksen lopulla hyväksyttiin elokuussa aloittanut työnantajakohtainen OAJ:n Pieksämäen paikalisyhdistys ry OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry:n jäsenyhdistykseksi.

Paljon oli jälleen asioita listalla. Käsittely eteni kuitenkin sujuvasti. Kiitos osallistujille.

 

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000