Ohita navigaatio
puheenjohtajan nuija

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 29.9.2022

Hallitus kokoontui tällä kertaa Teams etäyhteydellä. Näin voimme osassa kokouksiamme säästää matka-aikaa ja luontoa.

OAJ:n kuulumiset osassa Mikko Siitonen kertoi OAJ:n Koulutuspoliittisen toimikunnan kuulumiset. Aiheina ovat olleet mm. eduskuntavaalitavoitteet, tavoitteet budjettiriiheen sekä erilaiset OAJ:n lausunnot. Valtuusto ei vielä ole kokoontunut.

Alueasiantuntijan puheenvuorossa Merja Kankaanpää kertoi ”Otteita opettajan elämästä” videoiden tilanteesta. Videoiden suunnittelu ja toteutus etenee. Educa-risteily tammikuussa on peruttu, koska ei ole löytynyt laivaa risteilyn järjestämiseen. OAJ selvittää mahdollisuuksia vaihtoehtoiseen ohjelmaan. Eduskuntavaaliehdokkaita kutsutaan mukaan Educaan, jossa on mm. eri puolueiden puheenjohtajien vaalipaneeli. Selvitetään mahdollisuutta järjestää Educassa yhteinen tilaisuus yhdessä D-alueen muiden alueyhdistyksien kanssa. Tammikuun tilaisuuden 18.01.2023 suunnittelu etenee.

Nina Jussi-Pekka kertoi taloudenhoitajan puheenvuorossa, että vuoden 2023 muutoksiin liittyvä selvitystyö talouden osalta on käynnissä. Talousarvioesityksen laatimista varten tarvitaan vielä lisätietoja. Jäsenmaksutuotot ovat pienentyneet viime vuodesta tämän hetken kertymän mukaan ja lisäksi OAJ on maksanut vuoden 2020 jäsenmaksutäsmäytykset vasta nyt.

Edunvalvontajaoksen kuulumiset kertoi Mari Järvenmäki. Edunvalvontajaoston käsittelemät asiat on kirjattu ao. pöytäkirjaan. Laajennetun Edun-valvontajaoston palaveri oli 28.09.2022. Siellä on ollut vilkasta keskustelua mm. opettajien palkkauksesta.

Koulutusjaoksen kuulumiset kertoi Teija Mustaparta. Puheenjohtajien ja sihteereiden koulutus sai hyvää palautetta. Hyvinvointikoulutus järjestetään 30.09.–01.10.2022 Kyyhylässä. Jatkonope-koulutuksen ohjelma on jo suunniteltu. Kruunupuistossa järjestetään hyvinvointikoulutus helmikuussa. Esihenkilöiden ja yhdistystoimijoiden koulutus on suunnitteilla maaliskuulle. Yhdistyksen sivuilla ja Facebookissa julkaistavalle joulukalenterille on löytynyt tekijä. Syksyn 2023 koulutuksista on siirtynyt myöhemmälle MPK:n koulutus, jonka teemana olisi mm. arjen turvallisuus, hätävara, hyvinvointi jne.

Tiedotustiimin terveiset kertoi Mikko Siitonen. Tiedotustiimin kokousmuistio, jossa on ajankohtaiset asiat, on lähetetty hallituksen jäsenille. Ruskaretken somekampanja on käynnissä alueyhdistyksen Facebook-sivuilla. Kilpailuun osallistuvia kuvia voi lähettää sinne sunnuntaihin 02.10.2022 saakka ja niiden tykkäykset lasketaan Mop-päivänä 05.10.2022. Alueyhdistyksen MOP-liite on tänä vuonna MOP sivu ja se julkaistaan Itä-Savossa ja Länsi-Savossa.

Glögi illat puhuttivat runsaasti. Työvaliokunta esitti, että jäsenyhdistykset voivat hakea Etelä-Savon alueyhdistykseltä tukea Glögi-iltaan tai päivällä järjestettävään tilaisuuteen. Tukisumma 4 €/jäsen. Keskustelussa nousi esiin vastaehdotus, jossa kannatettiin aiemman perinteen mukaisia isompia ”Glögi”- tilaisuuksia Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Näihin myös panostettaisiin enemmän aiemman toimintatavan mukaisesti. Asiasta äänestettiin ja vastaehdotus tuli äänestyksen tuloksena valituksi. Samalla päätettiin, että pienemmillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea omiin tapahtumiinsa tukea. Hakemuksen puheenjohtajalle 21.11.2122 mennessä. Tapahtumiin on käytössä rajallinen määräraha aiemman käytännön mukaisesti.

Hallitus kokoontui työseminaarin Mikkeliin 23.-24.9.2022. Seminaarissa käsiteltiin toiminnan järjestelyjä vuonna 2023, vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Näiden teemojen työstäminen jatkuu sekä työvaliokunnassa, että hallituksessa.

Puheenjohtaja kertoi D-alueen kuulumisia Teams palaverista 7.9.2022. Aluetoimijoiden päivät ovat lokakuussa, jolloin vieraillaan eduskunnassa tiistaina 11.10.2022. Eduskuntavaalien osalta striimataan tilaisuuksia, joita järjestetään eri maakunnissa. Educa-messujen yhteyteen järjestettävää kansanedustajaehdokkaiden tapaamista suunnitellaan myöhemmin. D-alueen tapaaminen järjestetään 14.11.2022 Teamsin kautta.

Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2023. OAJ on lähettänyt vaalikirjeen. MOP-päivän aikana julkaistaan sloganit ja vaalimateriaalit. Aluekoulutus lokakuun puolivälin – joulukuun välissä. Eduskuntavaalitilaisuuden ajankohdaksi kaavailtiin 07.12.2022 ja paikaksi Juvaa. Asia tarkentuu.

Nenäpäiväkeräykseen laitetaan tänä vuonna 200,00 €, eli ns. joulukorttirahat. Joulukortteja ei enää lähetetä vuodesta 2022 alkaen.

 

Kiitos vilkkaasta kokouksesta.

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000