Ohita navigaatio
Ryhmäkuva hallityuksesta

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 24.1.2024

Hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Kannashoviin Juvalla. Uusina jäseninä hallitustyön aloittivat Riitta Härkönen, Tanja Savolainen ja Riikka Rusanen.

Alun kokouksen rutiiniasioiden jälkeen käsiteltiin vielä hallituksen toimijoiden kokoonpano ja siinä tapahtuneita muutoksia. OAJ:n valtuusto-, hallitus- ja toimikuntakuulumisia ei vielä näin alkuvuodesta ollut kokoukselle tiedotettavaksi.

Alueasiantuntijan puheenvuorossa Merja Kankaanpää kertoi 18. tammikuuta järjestetystä Hyvinvointi kasvatuksessa ja koulutuksessa tilaisuudesta. Tilaisuus Mikkelissä Esedulla onnistui hyvin ja osallistujia oli myös etäyhteyksien päässä usealla paikkakunnalla. Tilaisuudessa AVI:n ja Eloisan edustajat pitivät alustukset käydyn keskustelun pohjaksi. Paikalla oli kuntapäättäjiä ja virkamiehiä sekä kolme kansanedustajaa.

Talousasioissa Nina Jussi-Pekka kertoi Netvisor ohjelman käytöstä ja tilinpäätöstyön etenemisestä. Alustavan arvion mukaan vuoden 2023 tulos on positiivinen.

Koulutusjaosto oli Teija Mustaparran johdolla kokoontunut. Hyvinvointijohtaminen koulutukseen ilmoittautuneita on vielä vähän ja markkinointia laajennetaan. Kape Aihisen kokkokoulu on 2.2.2024.

Edunvalvontajaostot ei ole vielä kokoontuneet, eikä heillä ollut mitään tiedotettavaa tässä vaiheessa. Jaosto kokoontuu tulevina viikkoina.

Tiedotusjaosto ei ole vielä kokoontunut kertoi Mikko Siitonen. Adventtikalenteri joulukuussa onnistui hyvin. Tiedottaja lähettää hallitusjäsenille yhteystietokyselyn verkkosivujen päivittämistä varten.

Ensimmäisen kokouksen keskeisiä asioita on toimihenkilöiden valinta eri tehtäviin kuluvalle vuodelle. Valinnat olivat seuraavat.

Puheenjohtaja Jorma Flinkman (valittu syyskokouksessa)

1. varapuheenjohtaja Teija Mustaparta

2. varapuheenjohtaja Nina Jussi-Pekka

3. varapuheenjohtaja Mikko Siitonen

Sihteeri Mari Surkka

Taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekka

Edunvalvontajaoston pj Tanja Savolainen

Koulutusjaoston pj Teija Mustaparta

Tiedotusjaoston pj / tiedottaja Mikko Siitonen

Jäsenet eri jaostoihin puheenjohtajan lisäksi ovat:

Edunvalvontajaosto: Niko Peltonen, Riikka Rusanen, Riitta Härkönen. Kokoonpanoa voidaan tarvittaessa vielä laajentaa.

Koulutusjaosto: Sanna Korhonen, Riikka Onnukka, Nina Jussi-Pekka, Arja Karttunen

Tiedotusjaosto: Jorma Flinkman, Merja Kankaanpää, Teija Mustaparta, Tanja Savolainen, Mari Järvenmäki

Raha- ja talousasiat olivat seuraavana listalla. Palkkiotaulukko hyväksyttiin. Osa palkkioista oli käsitelty jo syyskokouksessa. Kokous- ja luentopalkkiot säilyivät entisinä. Matkakulujen korvaukset korotettiin vastaamaan verottajan ohjeita.

Seuraavaksi käsiteltiin tilinkäyttöoikeudet ja eri sähköisten järjestelmien (mm. suomi.fi, Azets, Ilmarinen, työllisyysrahasto) käyttöoikeudet. Laajat tilinkäyttöoikeudet on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla samoin kuin muidenkin em. järjestelmien käyttöoikeudet. Näissä ei muutoksia edellisvuoteen tehty.

Myös nimenkirjoitusoikeudet päätettiin. Ne toteutuvat yhdistyksen säätöjen mukaan.

Taloudenhoitaja edustaa alueyhdistystä Vuorikadun toimiston taloyhtiön kokouksissa.

Kokouksen loppupuolella käytiin keskustelua Joku roti kampanjan toteutuksesta kuluvan vuoden aikana. Työvaliokunta ja edunvalvontajaosto toteuttavat Joku roti kampanjan toimintaa hallituksen kanssa. OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron kuntakiertueen tapahtuma on Savonlinnassa 21.3.2024. Päättäjätapaamiseen lähtee kutsut. Myös illan jäsentapaamiseen tehdään kutsut.

Kevään kokousaikataulukin saatiin kuntoon. Kevätkokous on Mäntyharjulla 26.4.2024. Hallitus kokoontuu kevään aikana vielä kolme kertaa ja työvaliokunta ainakin kolme kertaa.

Lopuksi tarkistettiin vielä vuosikalenteri, johon kirjaamme tapahtumia.

Muita asioita ei ollut.

 

Paljon oli asioita ja hyvässä hengessä päästiin maaliin.

Tästä vuoden työ taas jatkuu.

Kiitos kaikille

 

Jorma Flinkman
Puheenjohtaja

 

 

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000