Ohita navigaatio
puheenjohtajan nuija

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 13.1.2022

Hallituksen kokous 13.1.2022

Hallitus kokoontui vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen Teams etäyhteydellä. Korona ja sen Omikron muoto näkyy valitettavan vahvasti työssämme ja näin ollen myös yhdistyksemme toiminnassa. Turvallisuus edellä yritämme toimia ja etäkokoustaminen on pandemian aikana todettu toimivaksi.

Vuoden ensimmäinen kokous sisältää aina paljon alkuvuoden vakioasioita. Niin tälläkin kertaa, mutta toki myös ajankohtaisia toimintaamme liittyviä kohtia. Pandemiasta huolimatta yhdistyksemme toimii aktiivisesti.

Kokouksen alkuosan vakiokohtien (avaus, laillisuus, pöytäkirjantarkastus ja työjärjestys) jälkeen kuulimme OAJ:n hallituskuulumisia Petri Lajuselta. Joululoman aikana on pidetty sähköinen kokous koronatilanteeseen liittyen. Pahentuneesta koronatilanteesta johtuen hallitus on suositellut etäkouluun siirtymistä, jonka Olli Luukkainen on esittänyt välipäivinä julkisuuteen. Työmarkkinaneuvottelutavoitteet on asetettu ja neuvottelut on aloitettu. OAJ:n puheenjohtajan vaalin valmistelua varten, on perustettu vaalia valmisteleva työryhmä. Kunta-alan sopimukset on irtisanottu.

Alueasiantuntija kertoi 28. tammikuuta suunnitellun Liisa Keltikangas-Järvisen luennon siirtyvän etätilaisuudeksi koronan vuoksi.

Taloudenhoitaja kertoi tilinpäätöksen etenemisestä. Odotamme vielä eräitä suorituksia. Keskusteltiin myös kirjanpidon järjestämisestä vuonna 2023 yhdistyksen assistentin jäädessä tuolloin pois tehtävästään. Asian valmistelu jatkuu.

Koulutusjaoksen kuulumisissa todettiin Koronan aiheuttavan muutoksia. Anttolanhoviin helmikuun alkuun suunniteltu tilaisuus siirtyy. Kape aiheisen virtuaalinen kokkikoulu etäyhteydellä 18.2. toki toteutuu. Joulukuun yhteysopettajaristeilyn palaute oli hyvä.  Jäsenistölle järjestetään kysely, jolla kartoitetaan jäsenistön toiveita siitä, että millaisia koulutuksia halutaan järjestettävän jatkossa.

Tiedotustiimin osuudessa todettiin joulukalenterin toimineen hyvin. Etelä-Savon OAJ:n valtuustovaalien vaalisihteerin yhteystiedot laitetaan yhdistyksen sivuille.

Seuraavaksi käsiteltiin yhdistyksen hallintoon ja toimintaan liittyvät henkilövalinnat, valtuudet ja vastuut sekä käsiteltiin palkkiot.

Henkilövalinnat. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii syyskokouksen päätöksellä Jorma Flinkman. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Miika Lahti, 2. varapuheenjohtajaksi Nina Jussi-Pekka ja 3. varapuheenjohtajaksi Tuija Poutiainen. Edunvalvontajaoksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Järvenmäki. Koulutusjaoksen puheenjohtajaksi Teija Mustaparta ja Tiedotustiimin puheenjohtajaksi / tiedottajaksi Mikko Siitonen. Kuhunkin jaokseen ja tiimiin valittiin jäsenet hallitusjäsenille tehdyn kyselyn perusteella. Työvaliokunnan muodostaa em. puheenjohtajisto. Taloudenhoitajana jatkaa Nina Jussi-Pekka.

Yhdistyksen 12-vuotisjuhlien juhlatoimikunta kertoi kuulumisia. Juhla on tarkoitus järjestää 2.4.2022 Olavinlinnassa Savonlinnassa. Tilaisuuden suunnittelu mm. tarjoilun ja ohjelman osalta etenee hyvin. Myös alustava kustannusarvio oli esillä.

Vuoden ensimmäisen kokouksen vakioasioihin kuuluivat myös päätökset kulukorvauksista ja palkkioista. Yhdistyksen nimenkirjoittajat määritettiin ja tilinkäyttöoikeudet sekä muut viranomais- ja hallinnolliset eri järjestelmien käyttöoikeudet määriteltiin. Muutoksia edellisvuoteen ei tullut keskeisten toimijoiden jatkettua tehtävissään myös kuluvana vuonna.

Yhdistyksen toiminta ja taloussääntöön (TTS) työvaliokunta oli tehnyt muutamia korjauksia ja muutoksia. Niissä mm. tarkennettiin kokouskäytäntöjä ja huomiotiin etäkokoukset aikaisempaa paremmin. Myös osassa tehtäväkuvia oli tehty tarkennuksia. Hallitus hyväksyi TTS:n uudistetun version.

Kokouksen loppupuolella käsiteltiin vielä OAJ:n valtuustovaalin tilannetta. Todettiin että ehdokkaita vaaleihin on saatu aiempaa enemmän ja ehdokkaita on eri opettajaryhmistä. Vaalisihteerinä (YSI) OAJ:n Etelä-Savon alueella toimii Sari Noponen Mikkelistä. Ehdokasasettelu päättyy 15.1.2022.

Kevään kokousaikataulu lyötiin lopuksi lukkoon. Kevätkokous on 28.4.2022 Savonlinnassa.  Hallituksen seuraava kokous on 24.2.2022.

Kiitos osallistumisesta.

 

Tiivistelmän kokosi ja lisätietoaja antaa

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000