Ohita navigaatio
puheenjohtajan nuija

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 1.12.2022

Hallitus kokoontui vuoden 2022 viimeiseen kokoukseen Juvalle Kuninkaankartanoon. Kokouksen alun vakiokohtien jälkeen saimme ensin kuulumisia OJA:n valtuuston kokouksesta. Petri Lajunen kertoi kokouksessa käsitellyistä ponsista. Ponsi on toivomus, johon OAJ:n hallituksen tulee vastata. Ponsia ja valtuuston kokouksen käsittelemiä asioita on listattu seuraavassa.

 • Toivotaan esitystä, jossa yön yli leirikouluihin ei lähdettäisi ilman korvausta.
 • Määräaikaisten opettajien palkkaus toivotaan kattamaan myös kesän palkkaa.
 • Kunta-alalle saatiin palkkaohjelma, mutta esimerkiksi valtion harjoittelukouluille tällaista ei saatu.
 • Oikeutta työnohjaukseen on haluttu lisätä.
 • Esihenkilöiden jaksaminen ja siihen liittyvät sopimukset
 • Erityisopetusopettajaopintoihin pääsemistä tulisi helpottaa, koska erityisopettajista on puutetta.
 • Onko kaikki kirjattava HOKS:iin, onko työ tarpeellista vai tehdäänkö ammatillisella puolella turhaa työtä.
 • Toivottiin kampanjaa, jossa opettajuuden vetovoimaisuutta lisätään.
 • Koulutusalan ja opetusalan tutkimukseen tarvittaisiin enemmän taloustutkimustietoa ennen päätöksentekoa.
 • Somehäirinnän estosta halutaan koulutusta.
 • Toivottiin, että perusjäsenellä on mahdollisuus saada OAJ:n ansiomerkki.
 • Kaksoisjäsenyys ei ole mahdollinen, joka johtaa oman alan liiton jäsenyyteen OAJ:n jäsenyyden sijaan.
 • OAJ:n hallitus valmistelee sääntömuunnoksen, jonka mukaan opiskelijajäsenet saavat äänioikeuden.

Miika Lahti kirjoittaa tiivistelmän valtuuston kokouksesta OAJ Etelä-Savon nettisivuille.

Mikko Siitonen lähettää hallitukselle koosteen Koulutuspoliittisen toimikunnan kokouksesta. Lukion rahoitus on puhututtanut etenkin pienten lukioiden osalta.

Mikko Siitonen lähettää hallitukselle koosteen Koulutuspoliittisen toimikunnan kokouksesta. Koulutuspoliittisen toimikunnan kokouksessa on taustoitettu eri koulutusryhmien erityispiirteistä. Eniten on keskusteltu maahanmuuttajien työllistymisestä Suomessa. Valmistelevasta opetuksesta siirrytään nykyisellään liian nopeasti yleisopetuksen ryhmiin. Opetuksen kilpailutuksen seurauksena kotoutuskoulutuksen taso on heikentynyt. Voisivatko maahanmuuttajataustaiset opettajat toimia resurssiopettajina ja sitä kautta kartuttaa kielitaitoa, jonka turvin voisivat pätevöityä opettajaksi Suomessa.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi syksyn toteutetuista tapahtumista (Ruskaretkiviikko ja Työturvallisuusviikko). Eduskuntavaalitapahtuman (XAMK 18.1.2023) suunnittelu on pitkällä. Mikkelin tapahtuman lisäksi tilaisuutta voi seurata etänä ja osa paikallisyhdistyksistä järjestää oman rinnakkaisen tilaisuuden, jossa voi seurata vaalitilaisuutta.

Taloudenhoitajan katsauksessa Nina Jussi-Pekka kertoi muutoksista taloushallinnossa vuoden 2023 alussa. Muutokset toteutetaan yhteistyössä tilistoimiston Azets Insight Oy kanssa. Vuosikokous ei käsitellyt toiminnantarkastajien valintaa vuodelle 2023 ja se siirrettiin hallituksen käsittelyyn. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Juho Rajala ja Ulla Korvenpää.

Mari Järvenmäki kertoi edunvalvontajaoston kuulumiset. Edunvalvontajaoston ja Laajennetun Edunvalvontajaoston kokouksista on lähetetty hallituksen jäsenille pöytäkirjat.

Teija Mustaparta kertoi koulutusjaoston kuulumiset. Jaoston koko on ollut keskustelussa. Vähäisempi kokoustaminen ja/tai pienemmällä porukalla olisi yhdistyksen kannalta edullisempaa ja ketterämpää. Suunnittelussa on jo vuoden 2023 tapahtumia kuten hyvinvointi- ja esimieskoulutukset. Suunnitteilla on myös JatkoNOPE koulutus ja yhteysopettajakoulutus laivalla yhdessä D-alueen muiden alueyhdistysten kanssa.

Mikko Siitonen kertoi, että Tiedotustiimi on kokoontunut marraskuun alussa ja tilatut rollupit on tilattu ja saatu. Joulukalenteri ilmestyy yhdistyksen Facebookissa jälleen. Eduskuntavaaleihin liittyvän somekampanjan palkintona voidaan jakaa pakettimatka Educaan.

Ammattialakohtaisten liittojen kuulumisissa Nina Jussi Pekka toi terveiset. Hän pyysi hallituksen jäseniä / postien välittäjää lähettämään VOL:n jäseniä koskevat postit VOL:n jäsenille. VOL:n osalta ajankohtaisina ovat olleet kolmiportaisen tuen toimiminen varhaiskasvatuksen puolella.

Toiminta ja taloussääntö (TTS) vuosille 2023–2024 oli myös käsittelyssä. Työvaliokunnan pohjaesitystä käsiteltiin huolella. TTS uudistuksessa huomioidaan vuoden 2023 aikana eteen tulevat muutokset. TTS hyväksytään tammikuun kokouksessa.

Eduskuntavaalit näkyvät alueyhdistyksen toiminnassa monin tavoin. 7.12.2022 on toimijoille vaalikoulutus Juvalla. Risto-Matta Alanko OAJ:stä tulee kouluttamaan. Tammikuussa 18.1. 2023 on iso vaalitilaisuus Mikkelissä. Educan yhteyteen suunnitellaan bussimatkaa, jolle kustustaan myös eduskuntavaaliehdokkaita mukaan.

Alueyhdistysten vaikuttavuuskyselyn tulokset esitteli puheenjohtaja. Pientä parannusta on tuloksissa havaittavissa. Kouluarvosanoilla mitattujen kysymysten keskiarvot olivat pääosin hieman yli seitsemän. Parhaan arvosanan sai koulutusten ja tapahtumien järjestäminen (yli kahdeksan). Tärkeää tulevassa toiminnassa on huomioida myös saadut sanalliset kommentit.

Kokouksen lopussa käsiteltiin vielä pöytästandaarien tilaaminen ja glögi-iltojen kustannukset. Todettiin että OAJ:n täyttäessä vuonna 2023 50-vuotta, on tulossa erilaisia tapahtumia. Uusien tapahtumien myötä yhdistyksien toimintaa on mukava ryhtyä kehittämään eteenpäin.

Paljon oli jälleen asioita, mutta maaliin päästiin.

Kiitos hallitukselle koko vuoden työstä.

Hyvää joulua ja onnellista uuta vuotta 2023 – Työ jatkuu.

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000