Ohita navigaatio

Vieraskynä: Etelä-Savo menestykseen koulutuksella

Vain koulutusta jatkuvasti kehittämällä on mahdollista varmistaa Etelä-Savon maakunnan elinvoima ja kilpailukyky. Työelämän tarvitsemien ammattilaisten tuottaminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua sekä koko koulutuskokonaisuuden tarkastelua; niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin näkökulmasta. Uudenlaisia joustavia elinikäisiä koulutuspolkuja tarvitaan innovaatioiden tukemiseksi ja aluetaloutemme kasvattamiseksi.

Kun koko Suomessa halutaan nyt nostaa osaamisen tasoa, on korkea aika huolehtia siitä, että koulutukseen varataan riittävät resurssit kaikilla sektoreilla. Oppimisen tulee olla iloinen prosessi jokaiselle oppijalle ja tämä edellyttää korkealaatuisen opetuksen ja ohjauksen lisäksi myös riittävät tukitoimet lapsille, nuorille ja aikuisille, jotta he voivat keskittyä omaan oppimiseensa.

Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta alueella on valtava osaajapula mm. sosiaali- ja terveysalan, ravintola- ja cateringalan sekä metallialan osaajista. Osaltaan pulaa tulee helpottamaan opiskelijoiden rekrytointi ulkomailta sekä Etelä-Savon ammattiopiston saamat englanninkielisten tutkintojen järjestämisluvat em. aloilta. Suomen kielen ja kulttuurin opettaminen tulee kuitenkin olla tärkeä osa myös vieraskielisessä koulutuksessa.

Ammatillisen toisen asteen merkitys elinvoiman rakentajana jää usein liian vähälle huomiolle, vaikka se on merkittävä sekä jatko-opintoihin että suoraan työelämään tekijöiksi siirtyvien osalta. Esedusta valmistuu vuosittain satoja opiskelijoita eri ammattialoille; lähihoitajiksi, ensihoitajiksi, kuljettajiksi logistiikka-aloille, metsäammattilaisiksi, tarjoilijoiksi ja kokeiksi jne. Lisäksi työssäkäyvästä väestöstä merkittävä osa kehittää vuosittain osaamistaan erilaisten lyhytkurssien avulla. Esedussa opiskelee noin 3000 opiskelijaa kerralla, Ammattiopistossa opiskelijavuosia kertyy kaikkiaan 2610 valtionosuusrahoituskoulutuksessa ja kilpaillulla markkinalla toimivassa KasvuEsedussa noin 250. Läpivirtaama vuoden aikana on noin 6500 opiskelijaa.

Vuodesta 2020 olen toiminut EfVET:n (European Forum of Tecnical and Vocational Training) varapuheenjohtajana vastaten ammatillisen koulutuksen koulutuspoliittisista linjauksista Euroopan tasolla. Omalta osaltani pyrin vaikuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen (European Education Area) muodostumiseen. Sen tavoitteena on auttaa myös Suomea rakentamaan selviytymiskykyisempiä ja osallistavampia koulutusjärjestelmiä. Koulutus luo perustan henkilökohtaiselle kehitykselle, työllistymiselle sekä aktiiviselle ja vastuulliselle kansalaisuudelle. Keskeisiä alueita tässä työssä ovat mm. koulutuksen laadun ja tasapuolisuuden parantaminen, opettajien ja koulutuksen arvostuksen lisääminen, digitalisaation edistäminen sekä siirtyminen koulutuksen avulla kohti kestävämpää tulevaisuutta (vihreä siirtymä).

Etelä-Savon osalta suurin toive on, että puhallamme kaikki samaan hiileen näiden ylevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutusorganisaatioiden osalta tehdään hyvää ja systemaattista yhteistyötä Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimana. Jatkuva ja kehittyvä yhteistyö OAJ:n ja kaikkien sidosryhmien kanssa on koko alueen menestyksen kulmakivi.

 

Arja Flinkman

Toimitusjohtaja, johtava rehtori

Etelä-Savon Koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu)

Varapuheenjohtaja, EfVET

Asiantuntijajäsen, EQF ja Euroopan komission vihreän siirtymän työryhmä

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000