Ohita navigaatio

Poikkeuksellisen kevään ensimmäinen valtuusto

OAJ:n keväällä valitun valtuuston ensimmäinen kokous järjestettiin 9.-11.5.2022 Mall of Triplan Sokos hotellin kokouskeskuksessa. Tunnin sisällä tiistaina 10.5. valittiin järjestölle uusi puheenjohtaja, kuunneltiin opetusministeri Andersonin näkemykset koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimuksesta ja vielä saatiin sovittelulautakunnan esitys kunta-alan uudeksi työehtosopimukseksi. Puheenjohtajan vaali toteutettiin perinteiseen tapaan suljetulla lippuäänestyksellä, mikä osoitti viisautta uudelta puheenjohtajistolta. Sähköinen äänestys on takunnut niin paljon, että näin tärkeässä äänestyksessä ei saa tulla tulkinnanvaraista tulosta. Toimitettu uurnavaali ei jättänyt selittelyn varaa, vaan tulos oli selvä jo ensimmäisellä kierroksella. Katarina Murto sai yli puolet annetuista äänistä, joten uusintakierroksia ei tarvittu. Katariina Kattelus oli valittu kolme viikkoa aikaisemmin YSI:n puheenjohtajaksi ja järjestön 1. varapuheenjohtajaksi. Näin ne lasikatot helisivät!

Vaikka olen osallistunut OAJ:n valtuuston kokouksiin useasti, niin ensimmäistä kertaa olin paikan päällä varsinaisen valtuutettun ominaisuudessa. Varajäsenenä on tullut vierailtua useasti ja OAJ:n hallituksen jäsenenä vielä useammin. Tälläkin kerralla oli kaksoismandaatti, sillä hallituskauteni päättyi viimeiseen kokoukseen keskiviikkona 11.5. Annetun kunta-alaa koskevan sovitteluesityksen vuoksi hallitus joutui kokoontumaan valtuuston aikana, joten iso osa isossa salissa käydyistä keskusteluista jäi tällä kertaa kokematta.

OAJ:n valtuuston toimintaa on vuosien saatossa pyritty uudistamaan, mutta tulokset ovat jääneet kovin laihoiksi. Edellisen valtuustokauden 2018–2022 suurin ponnistus oli järjestörakenteen uudistamisyritys. Valtuuston osalta tämä olisi tarkoittanut sen koon pienentämistä. Valtuusto koostuu 150:stä valtuutetusta ja perusteluna pienentämiselle on pidetty toiminnan ketteröittämistä. Pienentämisen vastustajat ovat perustelleet näkemystään alueellisen ja opettajaryhmäkohtaisen edustavuuden takaamisella. Olen itse kannattanut valtuuston koon kohtalaisen radikaalia pienentämistä 80:een valtuutettuun. Valtuuston koko ei takaa opettajaryhmäkohtaista edustavuutta muuten kuin yleisellä tasolla. Ysiläinen kenttä jakaantuu kahteen suureen ryhmään – luokan- ja aineenopettajiin –, eikä näiden ryhmien tavoitteet ole keskenään ristiriidassa. Näen järjestön roolin ensisijaisesti sopimus- ja koulutuspoliittisena edunvalvojana ja tämä onnistuu pienemmällä valtuustolla huomattavasti paremmin. Hallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät ovat paikkoja, joissa eri opettajaryhmistä pitää olla riittävä edustus, mutta valtuustossa asian merkitys on vähäinen. Valtuuston koon pienentyessä alueellinen edustavuus saadaan taattua yhdistämällä pienimpiä alueita ja vähentämällä suurien alueiden valtuutettujen määriä.

YSI:n toiminta näyttää lähteneen liikkeelle voimakkaan yhteishengen nostattamana. Kolme viikkoa ennen valtuuston kokousta järjestetyt YSI:n neuvottelupäivät antoivat jo vahvan viitteen hyvästä yhteistyöpotentiaalista. Kulunut kevät on erittäin vaikean työmarkkinatilanteen vuoksi ollut poikkeuksellinen. JUKO:n ja JAU:n yhteinen kolmas lakkoaalto päättyi kymmenen suuren kaupungin lakkoon juuri valtuuston aikana. Työtaistelut ovat yhdistäneet muuten viime vuodet hajanaista opettajakenttää. Yhteishengen merkitystä on korostettu aivan toisenlaisella tavalla kuin edellisellä kaudella.

Ainoa merkityksellinen vääntö eri opettajaryhmien välillä nähtiin, kun käsittelyyn tulivat valtakunnallisten piirien ja yhdistysten jäsenmaksupalautukset. Marraskuun syysvaltuusto 2021 laski jäsenmaksua noin 16 prosenttia (0,95%–0,80%). Jäsenmaksun alennus tuli jäsenmaksupalautuksia saavien OAO:n, VOL:n ja YLL:n tietoon niin myöhään, että ne olivat ehtineet tehdä seuraavan vuoden talousarviot jo aikaisemmin. Tästä syystä vuoden 2022 jäsenmaksupalautusten lasku päätettiin väliaikaisesti kompensoida nostamalla palautusten määrä 10,5 prosentista 12,5 prosenttiin, jolloin palautusten euromäärä säilyi vähintään aikaisemmalla tasolla. Tarkoitus on, että jäsenmaksun alennus toteutetaan kaikilla toiminnan tasoilla ja siksi jäsenmaksupalautus tullaan laskemaan lähtötasolle 10,5 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Valtuusto joutui kuitenkin äänestämään asiasta suljetulla lippuäänestyksellä, mutta OAJ:n hallituksen tekemä pohjaesitys voitti ja näin jäsenmaksupalautus vuodelle 2023 on 11,5%. OAO, VOL ja YLL olisivat halunneet säilyttää jäsenmaksupalautuksen vuoden 2022 tasolla. Yhden prosenttiyksikön arvo on hieman yli 100 000 euroa jaettuna kaikille kolmelle yhdistykselle.

Näen Opetusalan ammattijärjestön tulevaisuuden valoisana. Vaikka työehtosopimusneuvottelut näyttävät jumiutuneen, niin keväällä valittu valtuusto on ensimmäisessä kokouksessaan osoittanut halua uudistaa toimintatapojaan ja se on näyttäytynyt aikaisempaa yhtenäisemmältä. Tulen omassa työssäni valtuutettuna tukemaan järjestön uutta puheenjohtaja Katarinaa ja hallitusta työssään. Meiltä D-alueelta hallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Anu Pohjamo Etelä-Karjalasta. Vaalilupaukseni mukaan tulen myös edistämään valtuuston koon pienentämistä, järjestörakenteen yksinkertaistamista sekä erityisesti opiskelijajäsenien vaikutusvallan kasvattamista järjestössä. SOOL:n jäsenille pitää tällä valtuustokaudella mahdollistaa täysivaltainen osallistuminen valtuuston sekä hallituksen kokouksiin. Edunvalvonta on nostettava valtuustotyön keskiöön.

 

Petri Lajunen

OAJ:n valtuutettu

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000