Ohita navigaatio

Petri Lajunen - Edunvalvonta nostettava OAJ:n toiminnan keskiöön!

Edunvalvonta nostettava OAJ:n toiminnan keskiöön!

Edunvalvonta on OAJ:n toiminnan ydintä. Tämän pitää näkyä OAJ:n toiminnan kaikilla tasoilla. Sopimuspöydässä on pyrittävä tilkitsemään nykyisten sopimusten vuotokohdat niin, että korvauksetonta työtä ei voi määrättömästi tuoda opettajan tehtäväksi. Erityisesti turhat hallinnolliset työt kuormittavat opettajia ja ne ovat pois jaksamisesta sekä itse pääasiasta – opettamisesta. Myös hankkeet ja projektit on saatava palkanmaksun perusteeksi.

Opettajien ansiotaso suhteessa koulutukseen ja työmäärään on saatava kilpailukykyiseksi sopimuskaudet ylittävän palkkaohjelman avulla. Esimerkiksi 5-10 vuoden periodilla nostettava palkkataso antaa kunnille mahdollisuuden sopeuttaa taloutta ennakoivasti. Samalla pidetään huolta kasvatus- ja opetusalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnin kautta työn tuottavuuden parantumisesta. Hyvinvoiva opettaja jaksaa ja tekee työnsä paremmin kuin huonosti voiva.

Opettajat eivät ole sosiaalityöntekijöitä, psykologeja eivätkä poliiseja. Miksi näille ammattiryhmille kuuluvia tehtäviä sälytetään jatkuvasti opettajien tehtäviksi? Nämä tehtävät kuormittavat ja uuvuttavat opettajia yhä enemmän. Resurssien näivettämisen ohella tämä on yksi keskeinen syy miksi Suomen PISA-tulokset ovat viimeisten parinkymmenen vuoden aikana jääneet muista jälkeen huolestuttavasti.  Suomalaisen opettajan ammattitaidolla tilanne olisi korjattavissa, jos saisimme keskittyä ydintehtäväämme. Lasten ja nuorten kannalta on erittäin valitettavaa, että meidän ei anneta mahdollistaa heille parempaa tulevaisuutta.

Koulutuspoliittisella edunvalvonnalla pitää ennaltaehkäisevästi vaikuttaa päätöksentekoon, ettei sitä kautta kuormiteta opettajia uusilla velvollisuuksilla. On kovin nurinkurista, että eduskunta, ministeriö ja opetushallitus voivat jatkuvasti heittää kentälle uusia velvollisuuksia ilman riittävää resurssointia. Opettajia ei juurikaan kuunnella, kun uudistuksia valmistellaan. OAJ:n on riittävän painokkaasti sanottava, että nyt riittää! Poliitikot ja valmistelevat virkamiehet on saatava tajuamaan, että juuri koulutuspolitiikalla on mahdollista tehdä suomalainen koulu jälleen maailman parhaaksi.

 

Petri Lajunen

– JUKO:n pääluottamusmies

– Historian ja yhteiskuntaopin opettaja

– OAJ:n hallituksen jäsen 2020-2022

– OAJ:n valtuuston varajäsen 2014-2022

– Ammattiopisto Samiedun hallituksen  

  puheenjohtaja 2021-2025

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000