Ohita navigaatio

Nina Jussi-Pekka: Maailman tärkein työ - pienten lasten opettajuus!

Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina tapahtunut paljon ja perustellusti voi sanoa, että viimeinkin. Suomalaisen varhaiskasvatuksen merkittävä käännekohta oli vuosi 2015, kun sille viitoitettiin lainsäädännöllä uudenlaisia ja vaativia tavoitteita. Tämä käynnisti tarpeen päiväkotien henkilöstörakenteen kehittämiselle siten, että viimeistään vuonna 2030 lapsiryhmiin palautetaan kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Tuolloin tavoitteen vuosiluku tuntui melko kaukaiselta vaan eipä se sitä enää ole. Suuri huoli on kentällä, että mistä saadaan kuntiin varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia saati sitten maistereita.

Vuoden 2015 jälkeen on uudistettu varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

Näide muutosten myötä vaihtuivat niin ammattinimikkeet kuin myös liiton nimi. Lastentarhanopettajista tuli varhaiskasvatuksen opettajia ja Lastentarhanopettajaliitto tunnetaan nimellä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto. 

Tekstin aiheeksi olisi voinut valita neuvottelutavoitteet tai lähestyvät vaalit, mutta päädyimme kirjoittamaan eräästä pitkästä perinteestä varhaiskasvatuksen kentällä. 

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 17.3. Varhaiskasvatuspäivää on vietetty jo 30 vuoden ajan.  Päivän tarkoituksena on vuosittain tehdä varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työn merkitystä näkyväksi. Vuoden 2022 teema on Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus, sillä varhaisvuodet ovat tärkeimmät oppimisen vuodet. 

Päivää vietetään ympäri Suomen päiväkodeissa yksiköiden parhaaksi katsomalla tavalla. 

Tämän vuoden teemana nostamme varhaiskasvatuksen opettajan ainutlaatuista ja välttämätöntä pedagogista osaamista ja vastuuta. Erityisen merkittäväksi opettajan osaaminen nousee siksi, että lasten kyky oppia on ensimmäisten vuosien aikana suurempi kuin koskaan. Päiväkodit ovat keskeisiä paikkoja, joissa rakennetaan lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuutta. Varhaiskasvatuksen sisällön ja toiminnan tulee olla varhaiskasvatuksen opettajien käsissä ja ne vaativat lisäksi huolellista suunnittelua ja arviointia.

Varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutuminen edellyttää varhaiskasvatuksen opettajien osaamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään varhaiskasvatuksen opettajalle kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ja vastuisiin kuuluu myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi. Työssä tulee ottaa huomioon lasten yksilöllisten suunnitelmien tavoitteet, lasten mielenkiinnon kohteet sekä tietysti toiminnan tulee olla varhaiskasvatuslain ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista.  

Varhaiskasvatuspäivän viettoon on kuulunut keskeisesti vierailut ja tapaamiset. Pari vuotta on mennyt koronatilanteen vuoksi lähinnä somessa tai töiden viemisenä vaikkapa kauppakeskuksiin. Näin on myös vuonna 2022, mutta jospa vuosi 2023 antaisi mahdollisuuden taas tapaamisille. 

Hyvää tulevaa varhaiskasvatuspäivää!

 

Nina Jussi-Pekka

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry

Varapuheenjohtaja

OAJ:n valtuustovaaliehdokas

 

 

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000