Ohita navigaatio

Miten opetus järjestetään ilman opettajaa?

Kuinka turvata opetus pahentuvassa koronatilanteessa, jossa opetus- ja kasvatushenkilöstö altistuu työpaikalla päivittäin omikronille?

Jo nyt opettajia on poissa joko sairaana tai karanteenissa eikä sijaisia löydy riittävästi. Miten työnantajat ovat valmistautuneet siihen, että vielä suurempi joukko opettajia on poissa? Jos opettajat sairastuvat, lapsia ja nuoria ei pystytä opettamaan enää edes etänä. Mitä lapset ja nuoret silloin tekevät ja kenen johdolla?

Sairaanhoitopiirit suosittavat kasvomaskien käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille, mutta käytännössä monet nuoret jättävät maskin käyttämättä koulussa. Suositeltu ilmanvaihdon tehostaminenkaan ei riitä jos 16 hengen tilassa on 26 henkilöä. 

THL:n mukaan, jos opiskelijalta edellytetään maskin käyttöä, oppilaitoksen tai kunnan tulisi hankkia ja jakaa ne oppilaille. Toistaiseksi kaikissa kouluissa maskien käyttöä ei edellytetä eikä niitä silloin tarjota oppilaille. Samaan aikaan monilla työpaikoilla rajoitetaan kokoontumisia ja edellytetään kasvomaskien käyttöä. 

Kunnissa on yleensä tarjolla opettajille vain kirurgisia maskeja, jotka eivät suojaa käyttäjiä vaan ainoastaan ehkäisevät pisaratartuntojen leviämistä. Kun oppilaat eivät käytä maskeja koulussa, on opettajien turvallisuus uhattuna etenkin, kun infektoituneita oppilaita on jo ollut luokissa. 

Toivomme, että työnantajat tekisivät kaikkensa sen eteen, että opetus- ja kasvatushenkilöstön omikrontartunnat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. OAJ esittää, että työnantaja tarjoaisi henkilöstölle FFP2-maskeja. Nyt monet opettajat ostavat niitä itse suojautuakseen paremmin työpaikalla. Työsuojelulain mukaan vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä on työnantajalla, jonka tulisi tarjota työntekijöilleen kaikki työn edellyttämät suojaimet. Tämän tulisi näkyä käytännössä kaikilla työpaikoilla.

 

Mari Järvenmäki

Edunvalvontajaoston pj

Merja Kankaanpää

Alueasiantuntija

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000