Ohita navigaatio

Kuntavaalit – Valitsemmeko kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuuden?

Kuntavaalit lähestyvät vauhdilla. Huhtikuun 18. päivä valitsemme edustajamme maamme jokaiseen kuntaan tekemään kuntaa ja kuntalaisia koskevia päätöksiä. Näissä vaaleissa koulutusasioiden rooli on suurempi, kuin mitä moni huomaa. Sosiaali- ja terveyspuolen päätöksenteko on sote-uudistuksen myötä siirtymässä pois kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä näkyy selvästi kunnissa seuraavalla valtuustokaudella.

Kunnallisessa päätöksenteossa opetuksen ja kulttuurin osuus tulee kasvamaan selvästi. Jokainen kunta päättää itse minkälaista ja minkä tasoista kolutusta se antaa. Suomessa annetaan maailman parasta opetusta. Näin on myös Etelä-Savossa, olipa kyseessä sitten isompi tai pienempi kunta.

Kannamme huolta maakuntamme elinvoimasta ja väestön kehityksestä. Ennusteet kertovat huolestuttavasta kehityksestä. Väki ikääntyy ja vähenee edelleen. Vetovoimatekijöitä etsitään. Puhdas luonto ja rauhalliset elinolosuhteet voimme heti tarjota. Peruspalvelutkin toimivat. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja peruskoulun jälkeen saatavilla olevat opiskelumahdollisuudet ovat elinvoimatekijöitä, joita ei saa unohtaa kuntatalouden haasteiden edessä. Sijoittamalla koulutukseen sijoitetaan alueen tulevaisuuteen ja saadaan perheet ja nuoret pysymään maakunnassamme. Toivottavasti saamme myös uusia muuttajia maakuntaamme. Supistamalla ja säästämällä koulutusmenoissa alueellinen vetovoima vähenee ja muuttoliikkeen suunta on väärä.

Nyt tarvitaan valtuustoihin koulutuksen ja sivistyksen asioista kiinnostuneita päättäjiä. Puolueiden ehdokaslistat täyttyvät tuota pikaa. Hyviä koulutuksesta aidosti kiinnostuneita ehdokkaita tarvitaan. Heitä ei ole koskaan liikaa.

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys antaa mielellään tietoa koulutukseen liittyvistä seikoista ehdokkaille ja muille koulutuksesta kiinnostuneille. Me tunnemme Etelä-Savon koko laajan koulutusrintaman varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

 

Jorma Flinkman
puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000