Ohita navigaatio

Haasteellinen lukuvuosi huipentuu kuntavaaleihin

Kulunutta ja pikkuhiljaa päättyvää lukuvuotta on varjostanut koronaepidemia. Opettajien arjessa se on näkynyt eri tavoin. Osassa alueemme kuntia tilanne on ollut pääosin rauhallinen, koulut ja päiväkodit ovat voineet toimia lähes normaalisti. Turvavälit, maskit ja erilaiset ohjeet ovat työtä toki värittäneet ja luoneet omat haasteensa päivittäiseen työhön. Valitettavasti monin paikoin tilanne ei ole ollut noin rauhallinen ja opettajat ovat tehneet päiväkodeissa ja eri oppilaitoksissa työtä koronan vaikuttaessa erittäin paljon päivittäisiin toimiin. On olut lyhyempiä ja pidempiä etäjaksoja tai opetusta siirretty kokonaan etätoteutukseen. Opetusta on myös kokonaan peruttu osassa oppilaitoksia. Omasta, lasten ja opiskelijoiden terveydestä on kannettu huolta. Samoin oppimistulosten saavuttamisesta. Oppimisvajeita paikkaamme valitettavasti vielä pitkään jatkossa.

On myös syytä tässä nostaa esille kaikki eri opettajaryhmät. Meihin kaikkiin on korona vaikuttanut eri tavoin. Toimimme päiväkodeissa, peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa. Mutta myös vapaan sivistystyön piirissä ja erityisoppilaitoksissa. Meistä on moneksi.

Kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Kesäkuun 13. päivä valitsemme edustajamme maamme jokaiseen kuntaan tekemään kuntaa ja kuntalaisia koskevia päätöksiä. Näissä vaaleissa koulutusasioiden rooli on suurempi, kuin mitä moni huomaa. Sosiaali- ja terveyspuolen päätöksenteko on sote-uudistuksen myötä siirtymässä pois kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä näkyy selvästi kunnissa seuraavalla valtuustokaudella.

Kunnallisessa päätöksenteossa opetuksen ja kulttuurin osuus tulee kasvamaan selvästi. Jokainen kunta päättää itse minkälaista ja minkä tasoista kolutusta se antaa. Suomessa annetaan maailman parasta opetusta. Näin on myös täällä meillä, olipa kyseessä sitten isompi tai pienempi kunta.

Kannamme huolta maakuntamme elinvoimasta ja väestön kehityksestä. Ennusteet kertovat huolestuttavasta kehityksestä. Väki ikääntyy ja vähenee edelleen. Vetovoimatekijöitä etsitään. Puhdas luonto ja rauhalliset elinolosuhteet voimme heti tarjota. Peruspalvelutkin toimivat. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja peruskoulun jälkeen saatavilla olevat opiskelumahdollisuudet ovat elinvoimatekijöitä, joita ei saa unohtaa kuntatalouden haasteiden edessä. Sijoittamalla koulutukseen sijoitetaan alueen tulevaisuuteen ja saadaan perheet ja nuoret pysymään maakunnassamme. Toivottavasti saamme myös uusia muuttajia maakuntaamme. Supistamalla ja säästämällä koulutusmenoissa alueellinen vetovoima vähenee ja muuttoliikkeen suunta on väärä.

Iso osa opettajista on jo kesänvietossa kuntavaalipäivän tullessa. Ollaan aktiivisia toimijoita. Moni opettaja on ehdokkaanakin – hienoa. Me muut voimme keskustella ja kysellä ehdokkaiden kantoja koulutuksen ja sivistyksen paikallisiin kysymyksiin. Ja kun sopiva ehdokas löytyy – äänestetään häntä.

Jorma Flinkman
puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000