Ohita navigaatio

Ehdolla vaaleissa: Nina Jussi-Pekka (Vihreä liitto, Mikkeli)

Kasvatus ja opetus on vaikuttavaa

Suomessa lapset ovat etuoikeutetussa asemassa. Täällä on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä ammatillisen  ja korkea-asteen opinnot. Sanonta on lottovoitto syntyä Suomeen pitää tässä oikein hyvin paikkansa.

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia ja erittäin hyvään suuntaan. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 2018 ja vuonna 2019 otettiin käyttöön uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa on normittava asiakirja.

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus on tutkitusti todennettu. Varhaiskasvatus tasoittaa erilaisista taustoista tulevien lasten vaihtelevia lähtökohtia ja vähentää siten yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tasavertaiset koulutusmahdollisuudet luovat perustan yksilöiden menestymiselle ja samalla tällä on vaikutusta kansantalouden tuottavuudelle. Varhaisvuosien oppimisella on pitkäkestoinen ja kauaksi tulevaisuuteen ulottuva vaikutus. Varhainen tuki lasten erilaisiin haasteisiin tukee koulutuksellista tasa-arvoa ja siksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatu tuki kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen on ensiarvoisen tärkeää. Syntyneiden ongelmien korjaaminen myöhemmässä vaiheessa on mahdollista, mutta inhimillisesti raskasta ja taloudellisesti huomattavasti kalliimpaa kuin ennaltaehkäisy.

Meillä Suomessa lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Lapsen oppimisen polku etenee usein varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, siitä perusopetukseen ja viimein jokainen yksilö tekee omat ratkaisunsa jatko-opinnoista. Varhaiskasvatuksesta aloitetaan  oppimisen perustan rakentaminen ja vuosien aikana tämän perustan päälle tulee koko ajan lisää oppimista, kokemista ja elämistä. Jotta oppimisen perusta saadaan kestäväksi ja lasta ja nuorta elämässä kannattelevaksi, on huolehdittava riittävistä tukitoimista heti, kun oppimisen hankaluutta tai haastetta ilmenee. Vanhempien, opettajien, ja erilaisten tuen muotojen  tulee tarjota kaikki se tuki, mitä lapsi ja nuori tarvitsee. Tämä vaatii varhaiskasvatukseen ja opetukseen riittävät resurssit.

Olen ehdokkaana, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, miten Mikkelissä toteutetaan kasvatusta ja opetusta. Se, että meitä ehdokkaita on useammalta opetusasteelta on rikkaus ja yhteistyöllä tehdään parasta vaikuttamistyötä.

Toivotaan mahdollisimman paljon opettajia valtuustoon. Siihen voi vaikuttaa, mutta vain äänestämällä!

Nina Jussi-Pekka

Päiväkodinjohtaja, Mikkeli

Kuntavaaliehdokas (Vihreä liitto)

https://www.facebook.com/nina.jussipekka

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000