Ohita navigaatio

Blogissa: Missä menet ammatillinen korkeakoulutus?

Tänä syksynä on ollut esillä eri medioissa suomalaisen koulutuksen ja osaamisen taso. On nostettu esiin huonontuneet Pisa – tulokset ja oltu huolissaan osaamistason laskemisesta. 1970-luvulla syntyneet ovat jäämässä korkeimmin koulutetuksi ikäluokaksi. Suomessa on ollut erittäin hyvin koulutetut opettajat kaikilla asteilla. Nyt olen huolissani siitä, mistä jatkossa saadaan osaavia ammattiopettajia, joilla on hyvä sekä ammatti- että pedagoginen osaaminen. Jo nyt etenkin tietyillä aloilla on erittäin hankala tilanne rekrytoinneissa. En halua ajatella tilannetta, jossa meillä sekä opettajien että opiskelijoiden taso molemmat laskevat. 

Ammattikorkeakouluissa on jo muutama vuosi seurattu huolestuneena sisään tulevien opiskelijoiden yleisosaamisen tasoa. Opiskelijoilla on huomattavia aukkoja osaamisessa niin lukemisessa, kirjoittamisessa kuin matemaattisissa taidoissa. Korkea-asteella opettajien pitää tehdä valinta, paikkaako opetustunneilla puutteita, jotta opiskelija voisi oppia uutta, vai lähteekö oletustasosta eteenpäin ja osa opiskelijoista putoaa pois heti alkumetreillä. Valinta on haastava monellakin tapaa. 

Rahoitusmallia muutettiin joitakin vuosia sitten niin, että amkien rahat tulevat valmistuneista. Tämä ohjaa toimintaa luonnollisesti valmistumaan opinnoissa. Mutta koska amkit eivät voi yksittäisten opiskelijoiden tekemiseen juurikaan vaikuttaa, johtaa se siihen, että opiskelijat valmistuvat aiempaa vaatimattomammalla osaamisella. Vaatimustasoa on pakko madaltaa. Tämä taas johtaa siihen, että työelämäpalaute ei aina ole ollut kovin positiivista. Osaamistaso laskee. 

Tähän tilanteeseen on tultu viime vuosien väärällä koulutuspolitiikalla kaikilla koulutustasoilla. Vaikka tänään tehtäisiin muutos, niin ennen kuin tulokset näkyvät korkea-asteella, menee siihen noin 15 vuotta. Onko Suomella varaa odottaa? Ensimmäisenä pitäisi saada amkien perusrahoitusta nostettua ja rahoitusmallia muutetuksi niin, että amkissa olisi mahdollista käyttää resursseja aiempien kouluasteiden oppimisvajeen paikkaamiseen. Lisäksi alemmille koulutusasteille pitää tehdä muutoksia niin, että sieltä ei pääse läpi oppilaita ilman riittävää osaamista selvitä jatko-opinnoissa.  

Seuraava hallituskausi on avainasemassa tämän asian korjaamisessa. Paljon riippuu siitä, millaisia edustajia me äänestäjät äänestämme päättämään koulutusasioista. 

 

Mari Järvenmäki 

Kirjoittaja on pääluottamusmies, lehtori ja koulutusvastaava 

Tapahtumat

Tapahtuma | 14.10.2023

OAJ 50 vuotta ja Kaija Koo

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000